Noderīga informācija:

 1. Biežāk uzdotie jautājumi
 2. #DVIskaidro
 3. Covid-19

! Izmaiņas konsultāciju darba laikā: 

 • 30. aprīlī no 9 līdz 12 un no 13 līdz 15;
 • 3. maijā- no plkst. 9 līdz 12;
 • 1. un 6. maijs- BRĪVS.
Telefona numurs Konsultāciju sniegšanas laiks  Konsultāciju temats
+371 67686027

 

+371 67686024

P. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

O. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

T.  09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

C. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

Konsultācijas fiziskām personām par  personas (datu subjekta) tiesību ievērošanu (tiesības uz informācijas saņemšanu par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem, tiesības labot neprecīzus datus u.c.).
+371 67686091

P. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

O. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

T. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

C. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

Valsts un pašvaldību  institūciju jautājumi par to veikto personas datu apstrādi.
+371 67686025

P. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

O. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

T. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

C. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

Pārziņa un apstrādātāja pienākumi, veicot personas datu apstrādi, nodrošinot darbības atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

Datu valsts inspekcija informē, ka konsultāciju laikā netiks sniegta informācija par konkrētu iesniegumu vai pārbaudes lietu virzību. Lai saņemtu šādu informāciju, Inspekcija aicina sazināties ar par lietas izskatīšanu atbildīgo amatpersonu.

[1] Atsevišķos gadījumos direktors var noteikt citu konsultācijas sniegšanas laiku.

Dokumentus Datu valsts inspekcijā (turpmāk – inspekcija) pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).

Inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi pasts@dvi.gov.lv 

Informācija par dokumentu iesniegšanu klātienē +37167223131

Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu Raiti Augustānu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv. Vēršam uzmanību, ka Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīgā rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Vispārīgās datu aizsardzības regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par Datu valsts inspekcijas veikto personas datu apstrādi.

Inspekcija dokumentus izsniedz klātienē (pēc iepriekšējas pieteikšanās), izsūta tos pa pastu vai elektronisko pastu.

Apmeklētājus inspekcijā pieņem, ja tie iepriekš pieteikušies aizpildot pieteikuma veidlapu 

“. Veidlapu iespējams aizpildīt un iesniegt:

 1.  Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā;
 2.  elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi pasts@dvi.gov.lv . Elektroniski veidlapa pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/;
 3.  zvanot pa tālruni +371 67223131 (iesniegumu par pieteikšanos uz pieņemšanu Datu valsts inspekcijā aizpilda iestādes pārstāvis).

Piesakoties uz pieņemšanu, lūdzam sniegt šādu informāciju:

 1.  vārds, uzvārds;
 2.  kontaktinformāciju, vēlamo saziņas līdzekli;
 3.  risināmo jautājumu.

Direktors, direktora vietnieks apmeklētāju pieņem inspekcijas telpās Elijas ielā 17, Rīgā, katra mēneša otrajā trešdienā no plkst.15.00 līdz 16.30 pēc iepriekš sastādīta grafika. Ja mēneša otrā trešdiena ir diena pirms svētku dienas, apmeklētājus pieņem no pulksten 14.00 līdz pulksten 15.30. Ja mēneša otrā trešdiena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgās svētku dienas.

Amatpersona apmeklētāju pieņem inspekcijas telpās Elijas ielā 17, Rīgā katru otrdienu no plkst.13.00 līdz 16.00 pēc iepriekš sastādīta grafika. Ja apmeklētāju pieņemšanas diena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgās svētku dienas.

Ar Datu valsts inspekcijas Apmeklētāju pieņemšanas kārtību  iespējams iepazīties inspekcijas mājaslapā www.dvi.gov.lv .