Izsniegtās licences klienta izpētes rīka darbībai

Licences izsniegtas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma III nodaļu un Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlijā noteikumiem Nr. 396 “Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību”.

Reģistrācijas Nr: 14518700

Juridiskā adrese: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 38b, 10138

Licences piešķiršanas datums: 2024. gada 17. janvāris

Informācija par darbībām, kuru veikšanai licence izsniegta: Licence izsniegta slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka darbībai.

LĒMUMS

LICENCE