Sadaļā atrodama informācija par svarīgāko, kas jāņem vērā pārziņiem jeb atbildīgajām personām un organizācijām par personas datu apstrādi, kā arī informācija, kurai pievērst uzmanību esošajiem un topošajiem datu aizsardzības speciālistiem.