Atbilstoši Ministru Kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 45.punkta 1.apakšpunktam Inspekcija zemāk ir publicējusi tās rīcībā esošo informāciju par mācībām personas datu aizsardzības jomā Latvijā, kas atbilstoši šo noteikumu 44. punktam atzīstamas par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot akadēmisko stundu skaitu, kuras tiek piešķirtas par tā apmeklējumu:

1. SIA “DataProtection.lv” Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Datu aizsardzības apmācības” – akadēmiskās stundas 1.5 (90 minūtes).

2. SIA “IQTC Management” Profesionālās tālākizglītības un pilnveides Izglītības iestāde “Starptautiskais kvalifikāciju un mācību centrs “IQTC”” – akadēmiskās stundas 30 (1800 minūtes).

3. SIA “E-sabiedrības risinājumi”  – Seminārs personas datu aizsardzības jomas speciālistiem - akadēmiskās stundas 5,5 (330 minūtes).

4. Latvijas tiesnešu mācību centrs - ZOOM Aktualitātes datu aizsardzības jomā: nacionālais regulējums un EST prakse-akadēmiskās stundas – 3 (180 minūtes).

5. SIA “Lira D.V” “Personas datu apstrāde administratīvajā procesā” – akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes).

6. META Advisory Latvia sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā - tiešraides seminārs "Mūsu dati digitālajā pasaulē"- akadēmiskās stundas 1,25 (75 minūtes).

7. Datu valsts inspekcija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija” - tiešraides seminārs "Mini Digitālā Ēra  2021" - akadēmiskās stundas 3,5 (210 minūtes) (25.05.2021.).