Atbilstoši Ministru Kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 45.punktam Datu valsts inspekcija zemāk ir publicējusi tās rīcībā esošo informāciju par mācībām personas datu aizsardzības jomā, kas atbilstoši noteikumiem atzīstamas par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu:

1. SIA “DataProtection.lv” Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Datu aizsardzības apmācības” - Tiešsaistes diskusiju cikls: Kā “sadzīvot” ar GDPR!  – akadēmiskās stundas 1.5 (90 minūtes) (24.11.2020., 16.12.2020., 18.01.2021., 16.02.2021., 17.03.2021., 15.04.2021., 18.05.2021., 17.06.2021., 19.07.2021., 18.08.2021., 14.09.2021., 19.10.2021., 23.11.2021.).

2. SIA “IQTC Management” Profesionālās tālākizglītības un pilnveides Izglītības iestāde “Starptautiskais kvalifikāciju un mācību centrs “IQTC”” - Datu aizsardzība un IT drošība – akadēmiskās stundas 30 (1800 minūtes).

3. SIA “E-sabiedrības risinājumi”  – Seminārs personas datu aizsardzības jomas speciālistiem - akadēmiskās stundas 5,5 (330 minūtes) (26.02.2021.)

4. Latvijas tiesnešu mācību centrs - ZOOM Aktualitātes datu aizsardzības jomā: nacionālais regulējums un EST prakse-akadēmiskās stundas – 3 (180 minūtes) (08.04.2021.)

5. SIA “Lira D.V” “Personas datu apstrāde administratīvajā procesā” – akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes) (13.04.2021., 16.04.2021., 20.04.2021., 23.04.2021., 27.04.2021.).

6. META Advisory Latvia sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā - tiešraides seminārs "Mūsu dati digitālajā pasaulē"- akadēmiskās stundas 1,25 (75 minūtes) (26.03.2021.).

7. Datu valsts inspekcija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija” - tiešraides seminārs "Mini Digitālā Ēra  2021" - akadēmiskās stundas 3,5 (210 minūtes) (25.05.2021.).

8. Zvērinātu advokātu biroja “COBALT” - Personas datu aizsardzības speciālistu apmācības "JURIDISKIE UN TEHNISKIE ASPEKTI DARBA ORGANIZĒŠANAI PANDĒMIJAS UN TIEŠSAISTES DARBA KONTEKSTĀ" - akadēmiskās stundas 5,5 (330 minūtes) (19.09.2021.).

9. SIA “mcLAIPA”; Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Mācību centrs LAIPA" - Aktualitātes personas datu aizsardzībā -  akadēmiskās stundas 2 (120 minūtes) (26.08.2021., 22.10.2021., 07.12.2021., 12.04.2022., 07.07.2022., 21.07.2022.,04.08.2022., 04.11.2022., 21.12.2022., 07.12.2022., 11.01.2023., 08.02.2023., 10.03.2023., 25.04.2023., 17.05.2023., 21.06.2023.).

10. SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1; Informācijas tehnoloģiju darbības, drošas izmantošanas un informācijas drošības nianses (ar priekšzināšanām datu aizsardzībā) - akadēmiskās stundas 3 (180 minūtes) (20.09.2021., 18.10.2021., 22.11.2021., 20.12.2021.).

11. SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1; Aktuālās datu aizsardzības nianses un sistēmiska datu aizsardzības uzturēšana (ar priekšzināšanām) - akadēmiskās stundas 2 (120 minūtes). (27.09.2021., 25.10.2021., 29.11.2021., 27.12.2021.).

12. SIA “E-sabiedrības risinājumi” - Konference personas datu aizsardzības speciālistiem par aktualitātēm fizisko personu datu aizsardzības jomā - akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes) (22.09.2021.)

13. SIA “Mācību centrs Liepa” apmācības “Datu aizsardzības aktualitātes”, 4 akadēmiskās stundas (240 minūtes) (01.12.2021. no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00).

14. Zvērinātu advokātu birojs “COBALT” apmācības “JURIDISKIE UN TEHNISKIE ASPEKTI DARBA ORGANIZĒŠANAI PANDĒMIJAS UN TIEŠSAISTES DARBA KONTEKSTĀ” 5,5 akadēmiskās stundas (330 minūtes) (25.11.2021. no plkst. 10.00 līdz plkst. 17:00).

15. Datu valsts inspekcijas organizētā konference “Personas dati – nākotnes perspektīva!”- akadēmiskās stundas 5 (300 minūtes) (16.11.2021.).

16. SIA “Protectum Data”, “Praktikums datu aizsardzībā”,12 akadēmiskās stundas (720 minūtes).

17. SIA IDYLL, Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Datu aizsardzības apmācības” - Tiešsaistes diskusiju cikls: Kā “sadzīvot” ar GDPR!” – akadēmiskās stundas 1,5 (90 minūtes) (15.12.2021., 20.01.2022., 16.02.2022., 17.03.2022., 21.04.2022., 18.05.2022., 16.06.2022., 20.07.2022., 17.08.2022., 21.09.2022., 19.10.2022., 22.11.2022., 15.12.2022.)

18. SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1; Aktuālās datu aizsardzības nianses un sistēmiska datu aizsardzības uzturēšana - akadēmiskās stundas 2 (120 minūtes) (02.02.2022., 03.03.2022., 18.05.2022.).

19. SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1, Informācijas tehnoloģiju darbības, drošas izmantošanas un informācijas drošības nianses - akadēmiskās stundas 3 (180 minūtes) (09.02.2022., 10.03.2022., 25.05.2022.).

20. SIA “Lira D.V” - Aktualitātes fizisko personu datu aizsardzības jomā – akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes) (15.02.2022.)

21. SIA “E-sabiedrības risinājumi”  - akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes) (18.03.2022.)

22. SIA “Mācību centrs Liepa” apmācības “Darba tiesību aktualitātes”, 4 akadēmiskās stundas (240 minūtes) (26.05.2022. no plkst. 10.00).

23. Datu valsts inspekcijas organizētais tiešsaistes seminārs par sīkdatņu izmantošanu un novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanu - akadēmiskā stunda 1.5 (90 minūtes) (25.05.2022.) 

24. SIA “E-sabiedrības risinājumi” - seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem par aktualitātēm fizisko personu datu aizsardzības jomā. Akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes). (24.08.2022.)

25. Datu valsts inspekcijas organizētais tiešsaistes seminārs "Datu valsts inspekcijas veiktās pārbaudes 2021/2022"- akadēmiskā stunda 1.5 (90 minūtes) (27.07.2022.) 

26. Biedrība "Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija" organizētā konference "Digitālā ēra 2022 - Tiesību realizācijas mehānismi, atbildība un sankcijas datu aizsardzības jomā" - akadēmiskās stundas 4.5 (270 minūtes) (23.09.2022.) 

27.Datu valsts inspekcijas organizētā konference “Personas dati – nākotnes perspektīva! 2022”- akadēmiskās stundas 5 (300 minūtes) (15.09.2022.).

28. SIA “Magnetic Professional” personas datu aizsardzības speciālistu apmācības – akadēmiskās stundas 3 (180 minūtes) (29.09.2022.; 27.10.2022.; 01.12.2022.)

29.  SIA “Mācību centrs Liepa” apmācības “Personu datu aktualitātes 2022. gadā”, 4 (četras) akadēmiskās stundas (240 minūtes) (06.12.2022.).  

30. SIA IDYLL, Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Datu aizsardzības apmācības” - Tiešsaistes diskusiju cikls: Kā “sadzīvot” ar GDPR?!” – akadēmiskās stundas 1,5 (90 minūtes) (19.01.2023., 23.02.2023., 23.03.2023., 20.04.2023., 24.05.2023., 15.06.2023., 20.07.2023., 24.08.2023., 21.09.2023., 25.10.2023., 23.11.2023., 14.12.2023.)

31. SIA "DatuAizsardzība.lv", apmācības “Datu aizsardzība šodienas acīm” - akadēmiskās stundas 22,5 (1350 minūtes) (07.03.;08.03.;09.03.2023.)

32. Latvijas tiesnešu mācību centrs - ZOOM "Personas datu aizsardzības noteikumu piemērošana tiesas spriedumos: Eiropas savienības un nacionālais līmenis" - akadēmiskās stundas – 3 (180 minūtes) (26.01.2023.)

33. SIA “E-sabiedrības risinājumi”  –  Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem par aktualitātēm fizisko personu datu aizsardzības regulējuma un prakses jomā  - akadēmiskās stundas 5,5 (330 minūtes) (29.03.2023.)

34. SIA “E-sabiedrības risinājumi”  –  Aktuālās Eiropas Savienības mēroga un Latvijas datu aizsardzības problēmas - akadēmiskās stundas 4 (240 minūtes) (09.06.2023.)

35. SIA “DatuAizsardzība.lv”  –  kvalifikācijas paaugstināšanas pasākums personas datu aizsardzības jomā par aktualitātēm fizisko personu datu aizsardzības regulējuma un prakses jomā “Datu aizsardzība šodienas acīm”  - akadēmiskās stundas 22,5 (2023.gada 6., 7., 8. jūnijā)

 1. The International Association of Privacy Professionals (IAPP) “Understand the GDPR and Regional European Data Protection Laws” (https://iapp.org/train/cippe-training/).

 2. The International Association of Privacy Professionals (IAPP) “Get GDPR Ready” (https://iapp.org/train/gdprready/).

 3.  The International Association of Privacy Professionals (IAPP) “Learn to Design, Build, and Operate Data Privacy Management Programs” (https://iapp.org/train/cipm-training/).

 4. The International Association of Privacy Professionals (IAPP) “Advanced Privacy Knowledge to Improve Your Technology Development Skills” (https://iapp.org/train/cipt-training/).

 5. PDP Training (https://www.pdptraining.com/list-of-courses).

 6. PDP Online Training (https://www.pdptraining.com/online-training-courses).

 7. Seton Hall Law School “Certificate in Privacy Law and Cyber Security” (https://law.shu.edu/online/graduate-certificates/privacy-cyber-certificate.cfm).

 8. The University of Tartu, School of Law “IT Law Programme” (https://oigus.ut.ee/en/admissions/programme-information-technology-law?gclid=EAIaIQobChMI_b32qfX97gIVMkeRBR3a6AEOEAAYAiAAEgI8kPD_BwE).

 9. The University of Tartu, School of Law “Master of Arts in Law: Information Technology Law (https://oigus.ut.ee/en/admissions/master-arts-law-information-technology-law).

 10.  The London School of Economics and Political Science “Data: Law, Policy and Regulation” (https://onlinecertificatecourses.lse.ac.uk/presentations/lp/lse-data-law-policy-and-regulation-online-certificate-course/?ef_id=c:483798643334_d:c_n:g_ti:kwd-301641373806_p:_k:data%20protection%20course%20online_m:e_a:113766505146&gclid=EAIaIQobChMIrr6f-vb97gIVkemyCh0_ywM0EAAYASAAEgJaUPD_BwE&gclsrc=aw.ds).

 11. Advisera “EU GDPR Data Protection Officer Course” (https://training.advisera.com/course/eu-gdpr-data-protection-officer-course/).

 12.  The Association of Data Protection Officers “Certification in Data Protection” (https://www.dpo.ie/certification).

 13. Erasmus School of History, Culture and Communication, Study programme “Digitalisation, Surveillance & Societies” (https://www.eur.nl/en/eshcc/master/digitalisation-surveillance-societies?gclid=EAIaIQobChMI4LaR-_v97gIVDJiyCh3dXQBxEAMYAyAAEgIrTPD_BwE&gclsrc=aw.ds).

Konferences:

 1. IAPP Global Privacy Summit Online 2021” (https://iapp.org/conference/gps21-rsvp-now/).
 2. IAPP Privacy. Security. Risk. 2021” (https://iapp.org/conference/iapp-privacy-security-risk/).
 3. IAPP Europe Data Protection Congress 2021” (https://iapp.org/conference/iapp-europe-data-protection-congress/).
 4. IAPP Data Protection Intensive” (https://iapp.org/conference/dpi-series/).
 5. The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) “Annual Privacy Forum 2021” (https://privacyforum.eu/important-dates).
 6. 10th European Data Protection Days 2021 (https://www.euroforum.de/edpd/).
 7. The Academy of European Law “Annual Conference on European Data Protection Law 2021” (https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=5c415e96f6277893193ea8843e28a39af1569d4200763743176965&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=130354)
 8. 20th Annual Data Protection Compliance Conference (https://www.pdpconferences.com/about-pdp-conferences).
 9. European Human Genetics Conference (https://2021.eshg.org/programme/).
 10. PrivSec Global - a 2-day livestream experience that ensures attendees have access to the latest information, guidance and advice on data protection, privacy and security. Vairāk informācijas: https://www.privsecglobal.com/ 
 11. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (European Data Protection Supervisor ) konference “The future of data protection: Effective enforcement in the digital world” : Online dalībniekiem: akadēmiskā stunda 4.5 (270 minūtes) apmērā; Klātienes dalībniekiem: akadēmiskā stunda 9.5 (570 minūtes) apmērā (16. un 17.jūnijs).

1. ZAB "Sorainen" Vebinārs: Datu aizsardzība uzņēmuma ikdienā. 13.10.2021. (https://www.sorainen.com/lv/pasakumi/vebinars-datu-aizsardziba-uznemuma-ikdiena/)

2. SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1; Sociālās inženierijas darbnīca - kā atklāt, izprast un veikt sociālās inženierijas prevenciju - akadēmiskās stundas 2 (120 minūtes) (24.02.2022.).

3. SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1, Vairāklīmeņu informācijas sistēmu uzbūves, sesiju un tiesību nodrošināšanas mehānismu un datu bāzu darbības un ar to saistīto datu plūsmu praktiskā izpratne datu aizsardzības speciālista darbā - akadēmiskās stundas 5 (300 minūtes) (12.01.2022., 13.04.2022.).

4. SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1, Virtualizācijas, datu šifrēšanas un informācijas izguves no “tumšā tīkla (darknet)” tehnoloģiju praktiskā izmantošana datu aizsardzības speciālista darbā - akadēmiskās stundas 5 (300 minūtes) (05.01.2022., 06.04.2022.).

5. SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1, Portu pārvaldības, datortīklu notikumu uzraudzības praktiskā izpratne datu aizsardzības speciālista darbā, izmantojot brīvi pieejamos uzraudzības un pārvaldības risinājumus - akadēmiskās stundas 5 (300 minūtes) (19.01.2022., 20.04.2022.).

6. ZAB "Sorainen" Vebinārs:Datu aizsardzība 2022. gadā - akadēmiskās stundas 1,5 (90 minūtes) (01.02.2022.) Informācija pieejama: https://www.sorainen.com/lv/pasakumi/vebinars-datu-aizsardziba-2022-gada/ 

7. ZAB "TGS BALTIC" Vebinārs:GDPR pārkāpums – ziņot vai neziņot - akadēmiskās stundas  - akadēmiskās stundas 2 (120 minūtes). Informācija pieejama: https://www.tgsbaltic.com/lv/zinas/gdpr-parkapums-ziot-vai-neziot/

8. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novērošanas institūcija "Cert.lv", Seminārs "Esi drošs” – akadēmiskās stundas 3,25 (205 minūtes).

9. “CERT.lv”, starptautiskā kiberdrošības konference 2022.gada 4. un 5. oktobrī “Kiberšahs 2022” - akadēmiskās stundas 9,10 (550 minūtes).

10. Biedrības "LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA" konferences “Digitālā Ēra 2023” praktikumu diena (workshop) 2023. gada 24. maijā - akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes).

11. Biedrības "LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA" konferences “Digitālā Ēra 2023 – GDPR meets NIS2” pamata daļa 2023. gada 25. maijā - akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes).