Atbilstoši Ministru Kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 45.punkta 1.apakšpunktam Inspekcija zemāk ir publicējusi tās rīcībā esošo informāciju par mācībām personas datu aizsardzības jomā Latvijā, kas atbilstoši šo noteikumu 44. punktam atzīstamas par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot akadēmisko stundu skaitu, kuras tiek piešķirtas par tā apmeklējumu:

1. SIA “DataProtection.lv” Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Datu aizsardzības apmācības” – akadēmiskās stundas 1.5 (90 minūtes).

2. SIA “IQTC Management” Profesionālās tālākizglītības un pilnveides Izglītības iestāde “Starptautiskais kvalifikāciju un mācību centrs “IQTC”” – akadēmiskās stundas 30 (1800 minūtes).

3. SIA “E-sabiedrības risinājumi”  – Seminārs personas datu aizsardzības jomas speciālistiem - akadēmiskās stundas 5,5 (330 minūtes).

4. Latvijas tiesnešu mācību centrs - ZOOM Aktualitātes datu aizsardzības jomā: nacionālais regulējums un EST prakse-akadēmiskās stundas – 3 (180 minūtes).

5. SIA “Lira D.V” “Personas datu apstrāde administratīvajā procesā” – akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes).

6. META Advisory Latvia sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā - tiešraides seminārs "Mūsu dati digitālajā pasaulē"- akadēmiskās stundas 1,25 (75 minūtes).

7. Datu valsts inspekcija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija” - tiešraides seminārs "Mini Digitālā Ēra  2021" - akadēmiskās stundas 3,5 (210 minūtes) (25.05.2021.).

8. Zvērinātu advokātu biroja “COBALT” - Personas datu aizsardzības speciālistu apmācības "JURIDISKIE UN TEHNISKIE ASPEKTI DARBA ORGANIZĒŠANAI PANDĒMIJAS UN TIEŠSAISTES DARBA KONTEKSTĀ" - akadēmiskās stundas 5,5 (330 minūtes) (19.09.2021.).

9. SIA “mcLAIPA”; Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Mācību centrs LAIPA" - Aktualitātes personas datu aizsardzībā -  akadēmiskās stundas 2 (120 minūtes).

10) SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1; Informācijas tehnoloģiju darbības, drošas izmantošanas un informācijas drošības nianses (ar priekšzināšanām datu aizsardzībā) - akadēmiskās stundas 3 (180 minūtes) (20.09.2021., 18.10.2021., 22.11.2021., 20.12.2021.).

11) SIA ″Intelligent agency″, mācību centrs MC1; Aktuālās datu aizsardzības nianses un sistēmiska datu aizsardzības uzturēšana (ar priekšzināšanām) - akadēmiskās stundas 2 (120 minūtes). (27.09.2021., 25.10.2021., 29.11.2021., 27.12.2021.).

12) SIA “E-sabiedrības risinājumi” - Konference personas datu aizsardzības speciālistiem par aktualitātēm fizisko personu datu aizsardzības jomā - akadēmiskās stundas 6 (360 minūtes) (22.09.2021.)

13) SIA “Mācību centrs Liepa” apmācības “Datu aizsardzības aktualitātes”, 4 akadēmiskās stundas (240 minūtes) .