Datu subjekta tiesības saistībā ar ASV veiktu datu apstrādi 

  • Sūdzības veidlapas paraugs ASV Nacionālās izlūkošanas direktora biroja pārstāvim
  • Sūdzību veidlapas paraugs ar komercdarbību saistītu sūdzību iesniegšanai 
  • Informatīvs ziņojums par tiesiskās aizsardzības mehānismu personām no ES/EEZ saistībā ar iespējamiem ASV tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz viņu datiem, ko apstrādā ASV iestādes valsts drošības jautājumos
  • Reglaments par valstu uzraudzības iestāžu un EDAK sekretariāta sadarbību un attiecīgajām lomām attiecībā uz sūdzību iesniegšanu ES personām pieejamajā tiesiskās aizsardzības mehānismā saistībā ar iespējamiem ASV tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz viņu datiem, ko apstrādā par valsts drošību atbildīgās ASV iestādes