Eiropas Savienības personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas

Eiropas Ekonomiskās zonas valstu institūcijas

Citas Eiropas personas datu aizsardzības institūcijas

Pasaules personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas