Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 18.panta pirmo daļu, lai identificētu datu aizsardzības speciālistus, kuri ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, un nodrošinātu to, ka informācija par datu aizsardzības speciālistiem ir pieejama, Datu valsts inspekcija kārto datu aizsardzības speciālistu sarakstu. Datu aizsardzības speciālistu sarakstā iekļauj tikai tās personas, kuras ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu.

Saraksts ar kvalificētiem personas datu aizsardzības specialistiem pieejams zemāk pievienotajā failā-