Datu valsts inspekcija reizi gadā publicē iepriekšējā kalendārā gada darbības pārskatu, apskatot darbības rezultātus, paveikto un savu funkciju izpildes rādītājus.