Latvijas un Eiropas organizācijas

Eiropas Savienības personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas

Eiropas Ekonomiskās zonas valstu institūcijas

Citas Eiropas personas datu aizsardzības institūcijas

Pasaules personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas

Noderīgas saites

  • Centre for Information Policy Leadership (CIPL) tīmekļa vietnē pieejams publikāciju apkopojums, kur iekļauts CIPL viedoklis un komentāri par atsevišķiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanas jautājumiem un 29.panta darba grupas izstrādātajām vadlīnijām. Informācija pieejama angļu valodā - https://www.informationpolicycentre.com/cipl-white-papers.html 
  • Tīmekļa vietnē DSB-MIT-SYSTEM “Daten Schutz” pieejami Vispārīgās datu aizsardzības regulas panti, kuros iekļautas norādes uz apsvērumiem. Informācija pieejama latviešu valodā - http://www.privacy-regulation.eu/lv/index.htm