Datu valsts inspekcijas sniegtie viedokļi un skaidrojumi iestādes kompetences jomā.