Saraksts ar vietējiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.