Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 54.punktu, ja datu aizsardzības speciālists sarakstā (turpmāk – saraksts) iekļauts pirms 2020.gada 9.oktobra, Noteikumos paredzētās prasības profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai viņam piemērojamas, trīs gadu periodu skaitot no Noteikumu spēkā stāšanās dienas. Precizējot - personām, kuras nokārtojušas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu un iekļautas sarakstā līdz 2020.gada 9.oktobrim, profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas periods – trīs gadi – stājas spēkā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas. Attiecīgi sarakstā iekļautajām personām ir tiesības vākt kvalifikācijas uzturēšanas stundas visu šo trīs gadu garumā. Piemērs: Persona iekļauta sarakstā 2019.gada 2.janvārī. Profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas stundu vākšanas laiks – līdz 2023.gada 9.oktobrim. Iesnieguma iesniegšanas periods Datu valsts inspekcijā 2023.gada oktobris-decembris. Kvalifikācijas celšanas un uzturēšanas pasākumi tiks ieskaitīti, ja tie ir veikti periodā no 2020.gada 9.oktobra.

Savukārt personām, kuras nokārtojušas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu un iekļautas sarakstā sākot no 2020.gada 9.oktobra, ir piemērojams Noteikumu 46.punkts, kurā noteikts, ka datu aizsardzības speciālists ne vēlāk kā trīs gadus un divus mēnešus no dienas, kad pieņemts lēmums par datu aizsardzības speciālista iekļaušanu sarakstā vai lēmums par kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu, iesniedz inspekcijā iesniegumu par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu. Piemērs: Persona iekļauta sarakstā 2021.gada 21.jūlijā. Profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas stundu vākšanas laiks – līdz 2024.gada 21.jūlijam. Iesnieguma iesniegšanas periods Datu valsts inspekcijā 2024.gada jūlijs-septembris.

 

Informācija par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanu pieejama tīmekļa vietnes sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.