#dviskaidro Jaunumi Ziņas
video reģistrators ievietots mašīnā

Video reģistratoru izmantošana kļūst populārāka, jo pašas ierīces, kuras var izmantot, kā video reģistratoru (tai skaitā GoPro kameras, viedās brilles, mobilie telefoni, izmantojot noteiktus iestatījumus) kļūst pieejamākas un funkcionālākas. Tāpēc Datu valsts inspekcija saņem jaunus jautājumus no iedzīvotājiem, kuri video reģistratoru izmanto personīgajā transportā, par to, vai video reģistrators ir jāreģistrē, vai veiktā datu apstrāde ir jāsaskaņo, kā arī, kā šo ierīci pareizi izmantot atbilstoši normatīvajiem aktiem.


Jāņem vērā, ka ar video reģistratoru saprotam, ne tikai manuāli uzstādītas ierīces, bet arī jau rūpnieciski transportlīdzeklī iebūvētas kameras.


Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Datu regulas) prasības neattiecas

Fizisko personu datu apstrādes likuma 36.panta pirmā daļa noteic, ka šā likuma un Datu regulas prasības neattiecas uz datu apstrādi, ko fiziskās personas veic, izmantojot automatizētas datu ieraksta ierīces ceļu satiksmē, personiskajām vai mājsaimniecības vajadzībām. Taču jāņem vērā, ka ceļu satiksmē iegūtos ierakstus aizliegts izpaust citām personām un institūcijām, izņemot gadījumus, kad ir konstatējams kāds no datu regulā noteiktajiem datu apstrādes pamatiem.

Piemērs: Ja, izmantojot video reģistratoru, iegūtais videonovērošanas ieraksts tiks atrādīts mājsaimniecības locekļiem, bet tas netiks ievietots sociālajos tīklos vai kā citādi izplatīts trešajām personām, tad uz šī ieraksta iegūšanu un apstrādi Datu regulas prasības neattieksies.

Piemērs:  Automobilī ir iebūvēta videokamera, lai atvieglotu automobiļa novietošanu stāvvietā. Ja kamera ir konstruēta vai noregulēta tā, ka tā nereģistrē nekādu informāciju par fizisku personu (filmētas tiek tikai, piemēram, automobiļu reģistrācijas numura zīmes vai informāciju, pēc kuras varētu identificēt garāmgājējus), Datu regula nav piemērojama.

Piemērs: Ja, izmantojot video reģistratoru, tiek iegūts video materiāls par ceļu satiksmes negadījumu, Jums ir tiesības šo video materiālu kā pierādījumu iesniegt policijā vai apdrošināšanas kompānijai, bet ne publicēt to sociālās tīklošanas vietnēs vai nodot to citām personām, jo šī apstrāde jau ietilps Datu regulas tvērumā. Šādā gadījumā nododot video ierakstu, piemēram, apdrošinātājam, Jums tiesiskais pamats datu apstrādei var būt Datu regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – savu likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzība.

Atcerieties - ja noticis negadījums, un plānojat, vai paredzat, ka būs nepieciešams izmantot videoierakstu - Jums jāinformē otra puse par to, ka izmantojat video reģistratoru un esat ierakstījis negadījumu.

Ņem vērā, ka videomateriālus nevajadzētu glabāt nenoteiktu laiku, tie ir regulāri jāizdzēš, kad tie vairs nav nepieciešami mērķim, kādam jau sākotnēji ieraksts veikts, vai jebkādam citam likumīgam turpmākam nolūkam; jānodrošina apstrādes atbilstība arī citiem personas datu apstrādes principiem, kas noteikti Datu regulā

Personas datu apstrāde videonovērošanas veidā, izmantojot video reģistratoru nav jāreģistrē vai citādi jāsaskaņo ar Datu valsts inspekciju.

 

Personiskās un mājsaimniecības vajadzības?

Lai noteiktu, vai apstrāde ietilpst personīgās vai mājsaimniecības apstrādes jomā, aicinām atbildēt uz šiem jautājumiem:

  • Vai personas dati tiek izplatīti drīzāk nenoteiktam skaitam cilvēku, nekā ierobežotai draugu, ģimenes locekļu vai paziņu kopienai?
  • Vai personas dati ir par personām, kurām nav personiskas vai mājsaimnieciskas attiecības ar personu, kura tos apstrādā?
  • Vai personas datu apstrādes mērogs un biežums liecina par profesionālu vai pilna laika darbību?
  • Vai ir pierādījumi par vairāku personu veiktu personas datu apstrādi kopīgi - kolektīvā un organizētā veidā?
  • Vai ir iespējama negatīva ietekme uz indivīdiem, ieskaitot iejaukšanos viņu privātumā?

Šo kritēriju piemērošana palīdzēs katrā atsevišķajā gadījumā noteikt, vai apstrāde ir uzskatāma par veiktu mājsaimniecības izņēmuma ietvaros, vai arī uz to attiecināma Datu regula [1]

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Videoierakstu veikšana skaidrota Eiropas datu aizsardzības kolēģijas 2020.gada 29.janvāra pamatnostādnēs 3/2019 “Par personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces” . Pamatnostādnes pieejamas: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_lv

Videonovērošanas veikšana ir skaidrota arī Datu valsts inspekcijas 2021.gada rekomendācijā “Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā”. Rekomendācija pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/media/285/download

 

INFORMATĪVAS ATSAUCES:

[1] 29.panta darba grupas 2013.gada 27.februāra pozīcijas par diskusijām saistībā ar datu aizsardzības reformas pakotni 2.pielikums https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/otherdocument/files/2013/20130227_statement_dp_annex2_en.pdf