#dviskaidro Jaunumi Ziņas
Datu pārnešana

Datortehnoloģiju un digitālās komunikācijas attīstība ir radījusi mums izdevību izmantot dažādus pakalpojumus un platformas, kurās dalāmies ar savu informāciju un datiem. Plašās iespējas bieži vien rada vēlmi vai nepieciešamību mainīt pakalpojuma sniedzēju, tamdēļ ir svarīgi apzināties, ka mums noteiktos gadījumos ir tiesības uz datu pārnešanu. Respektīvi, mēs varam pieprasīt saņemt savus datus vai arī pārnest tos no vienas organizācijas uz citu, kuras pakalpojumus plānojam izmantot turpmāk.

SVARĪGI! Pārnest var tikai tos personas datus, ko organizācija apstrādā, pamatojoties uz tavu piekrišanu vai noslēgto līgumu.[1]

Piemērs: Tu izmanto finanšu pārvaldības lietotni, lai sekotu savam budžetam un maksājumiem. Uzzinājis par jaunu lietotni, kas piedāvā ērtākus rīkus un funkcijas, nolem pāriet uz to. Ja jaunā pārvaldības lietotne piedāvā “datu pārnešanas” opciju, tev ir tiesības pieprasīt esošajai lietotnei nodot visus tavus finanšu datus strukturētā formātā. Tādējādi tev nav jāsāk finanšu pārvaldība no nulles un nav jāpārraksta dati manuāli. Ja vēlies atteikties no vecās lietotnes izmantošanas, vienlaikus nezaudējot uzkrāto informāciju, tev ir tiesības šīs ziņas pieprasīt un glabāt pie sevis.

Datus var pārnest, ja:

  • tie attiecas uz personu, kura lūdz veikt datu pārnešanu (piemērā norādītajā gadījumā sniegtā informācija skaidri attiecināma uz konkrētas personas veiktajiem tēriņiem);
  • informāciju ir sniegusi pati persona (piemērā - ziņas par ienākumiem un atsevišķām izdevumu pozīcijām ir saņemtas no pašas personas);
  • tiesības uz datu pārnešanu negatīvi neietekmē citu personu tiesības un brīvības (piemērā norādītajā gadījumā sniegtā informācija, kas varētu būt attiecināma uz citām personām, jau ir ziņu pieprasītāja rīcībā, līdz ar to negatīvas ietekme ir ārkārtīgi niecīga[2]).

Izmantojot datu pārnešanas tiesības, mēs iegūstam kontroli pār saviem datiem un nodrošinām, ka mūsu sociālie sakari, kontaktinformācija, mūzikas gaume, informācija par maksājumiem u.c. mums ir pieejama un netiek pazaudēta, pārejot no viena pakalpojuma sniedzēja pie cita.

 


[1] Datu regulas 20. pants - https://gdprinfo.eu/lv/lv-article-20

[2] Pamatnostādnes par tiesībām uz datu pārnesamību- https://www.dvi.gov.lv/lv/media/59/download