#dviskaidro Jaunumi Ziņas
dviskaidro-atbilstosa-personas-datu-apstrade-organizejot-tiessaistes-seminaru

Sociālajiem tīkliem ieņemot ar vien lielāku nozīmi sabiedrības ikdienas dzīvē, tos aktīvi mēdz izmantot arī komercdarbībā. Pēdējos gados komersanti sociālos tīklus izmanto ne tikai, lai reklamētu savus produktus, bet arī aktīvai produkta tirdzniecībai. savukārt pandēmijas laikā strauji attīstījās tiešraides straumēšana sociālajos tīklos, ar mērķi reklamēt savu produktu un/vai gūt tiešu finansiālu labumu.

Saprotams, ka viens no izplatītākajiem nolūkiem, kura sasniegšanai komersants organizē tiešraides straumēšanu, ir produkta reklamēšana, lai pēc tā produktu veiksmīgi pārdotu. Tomēr, ja tiešraides straumēšanas laikā redzamas fiziskas personas, tad tām ir tiesības uz sava attēla un citu ar tām saistīto datu aizsardzību, savukārt komersants (tiešraides straumētājs) ir atbildīgs par personas datu aizsardzības nodrošināšanu.

Tai skaitā komersantam datu aizsardzības īstenošana nolūkā jānodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošana, līdz ar to komersantam jānosaka:

  • Godīgs, likumīgs un klientam skaidrs personas datu apstrādes nolūks

Tas nozīmē ne vien to, ka apstrādei ir nepieciešams likumīgs pamats, bet arī, ka klientam pirms tā personas datu apstrādes uzsākšanas ir jāsaņem Datu regulā noteiktā informācija, kā arī komersantam jānosaka un jāinformē par kārtību klienta personas datu aizsardzības tiesību īstenošanai.

Komersanta veiktajai personas datu apstrādei kā galvenos personas datu apstrādes pamatojumus varētu piemērot:

Situācijas piemērs

Tiešraides straumēšana paredzēta meistarklases vadīšanai tiešsaistes režīmā

Komersants vada tiešsaistē jauna produkta prezentāciju, ar mērķi reklamēt savu pakalpojumu

Komersants vada tiešsaistes semināru no pasākuma, kurā piedalās arī apmeklētāji. Apmeklētājiem paredzēta īpaša kamera, kurā var izteikt novēlējumu tiešraides skatītājiem.

Iespējamais tiesiskais pamats

Līguma izpilde, jo tiek piedāvāts pakalpojums, un meistarklase ir līguma priekšmets tikai tiešsaistē.

Likumīga komersanta interese izplatīt savu produktu, lai vēlāk to pārdotu

Novēlējuma ierunātāja piekrišana, kas veikta ar aktīvu darbību pēc paša vēlēšanās.

  • Datus var vākt tikai šī nolūka sasniegšanai un dati netiek izmantoti citiem nolūkiem

Ja tiešraide tiek organizēta, piemēram, kādas tiešsaistes meistarklases apmācībai, tad nebūs atbilstoši šo ierakstu vēlāk izmantot uzņēmuma reklamēšanai, ja vien šāds cits saistīts nolūks nebūs saskaņots ar klientiem.

  • Drīkst vākt tikai tādus datus, kas tieši vajadzīgi nolūka sasniegšanai

Ja tiešsaistes semināra apmeklētājiem plānots izsniegt apliecību par semināra apmeklējumu, vai sertifikātu, tad ir atbilstoši iegūt informāciju, kas vēlāk norādāma uz izsniegtā dokumenta. Ja nolūks ir tikai sertifikāta izsniegšana, tad nebūs atbilstoši iegūt plašāku informāciju, kā nepieciešams sertifikāta izsniegšanai, piemēram, dzīvesvietas adresi vai apavu izmēru.

  • Datus glabā tik ilgi, cik nepieciešams nolūka sasniegšanai

Ja klientiem pieteikts, ka tiek organizēta tiešsaistes straumēšana, un tiem nav iemesla rēķināties ar to, ka tiešsaistes notikuma ieraksts vēlāk varētu tikt izplatīts, tad ieraksta izplatīšana un izmantošana citās aktivitātes nebūs atbilstoša.

  • Dati tiek glabāti drošā veidā, nodrošinot, ka trešās personas tiem nevar piekļūt

Datu apstrāde lielākoties ir pakārtota plānotā nolūka sasniegšanai. Ja apstrāde tiek īstenota ar tādiem tehniskajiem līdzekļiem, kas liedz sasniegt nolūku zemas pieslēguma kvalitātes dēļ, tad translācijas ietvaros veiktai datu apstrādei var zust tiesiskais pamats.

Tāpat atbilstoša nebūs rīcība, ja translācija ir plānota ierobežotam, reģistrētam iepriekš pazīstamam klientu lokam, savukārt praktiski translācijas vērotāju loks būtu neierobežots.

Komersantam katrs konkrēts gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi, ņemot vērā gan vietu, no kuras tiešraide tiks straumēta, gan tiešraides saturu.

 

Papildus visam iepriekš minētajam, komersantam jānodrošina, ka ir sagatavota un padarīta pieejama privātuma politika. Vairāk lasiet #DVIskaidro “Kas ir privātuma politika” (https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-privatuma-politika).

Piekrīt datu apstrādei
dviskaidro-atbilstosa-personas-datu-apstrade-organizejot-tiessaistes-seminaru
Socialie tikli

INFORMATĪVAS ATSAUCES:

[1] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

[2] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts;

[3] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.