#dviskaidro Jaunumi Ziņas
Socialie tikli

Joprojām daudz neskaidrību saistītas ar to, kā noteikt un nodalīt kādas informācijas publiskošana būtu uzskatāma par veiktu personīgu un mājsaimniecības nolūku sasniegšanai, no publikācijas, kas tiek izplatīta, lai uzrunātu plašāku sabiedrību. Šajā skaidrojumā sniegsim ieteikumus, kā secināt, vai tiešraides straumēšana tiks veikta privātā vai tomēr plašākas sabiedrības uzrunāšanas nolūkā. Skaidrojumu pēc būtības var izmantot arī citos gadījumos, kad jāatrod robeža starp to, kas uzskatāms par privāti veiktu un to, kas jau vērtējams plašākas saziņas kontekstā.

Atgādinām, ka personas datu apstrādei, kas veikta personīgām un mājsaimniecības vajadzībām, netiek piemērotas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības. Savukārt attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kas tiek veikta nolūku sasniegšanai, kas nav uzskatāmi par privātiem, jau ir jānodrošina viss prasību kopums, kas attiecināms uz personas datu apstrādi.

Novērtēt, kad personas datu apstrāde ir uzskatāma par veiktu privātām vajadzībām vai kad tā kalpo kāda publiska mērķa sasniegšanai, palīdzēs atbilžu atrašana uz šādiem kontroljautājumiem:

• Vai personas dati tiek izplatīti nenoteiktam personu skaitam, nevis ierobežotai draugu, ģimenes locekļu vai paziņu kopienai?

• Vai tie ir personas dati par personām, kurām nav personiskas vai mājsaimniecības attiecības ar personu, kura tiešsaistē pārraida ierakstu?

• Vai personas datu apstrādes apjoms un biežums liecina par profesionālu vai pilna laika darbību?

• Vai ir pierādījumi, ka vairākas personas īsteno personas datu apstrādi organizētā veidā?

• Kāda ir iespējamā negatīvā ietekme uz personām, tostarp to privātuma aizskārums?

 

PRIVĀTAS

PUBLISKAS

 

Vai personas dati tiek izplatīti nenoteiktam personu skaitam, nevis ierobežotai draugu, ģimenes locekļu vai paziņu kopienai?

 

Notiek privāta notikuma straumēšana slēgtā grupā, kurā citas esošās personas ir ģimenes locekļi.

Straumēšana publiskā interešu grupā ar nenoteiktu dalībnieku skaitu.

 

Vai tie ir personas dati par personām, kurām nav personiskas vai mājsaimniecības attiecības ar personu, kura tiešsaistē pārraida ierakstu?

 

Nodrošinot, ka straumētajā video ir dati tikai par personām, ar kurām esam mājsaimniecības attiecībās vai mums personīgi pazīstamām personām (piemēram, straumēta tiek dzimšanas dienas ballīte radinieku un tuvu draugu lokā), tad ar lielu ticamību būs uzskatāms, ka šāda darbība tiek veikta privātām vajadzībām.

Ja straumēšana tiek veikta par iepriekš nepazīstamām personām, tāpat, ja pasākums, kura kontekstā notiek straumēšana, ir uzskatāms par publisku, tad ticams, ka šādai apstrādei būs jānodrošina atbilstība personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem.

 

Vai personas datu apstrādes apjoms un biežums liecina par profesionālu vai pilna laika darbību?

 

Izolēts straumēšanas gadījums drīzāk liecinās par personīgos nolūkos veiktu datu apstrādi.

Savukārt regulārai straumēšanai jau varētu būt nepieciešams padziļināts vērtējums par straumēšanas patiesajiem nolūkiem. Regulāra tiešsaistes straumēšanas veikšana jau varētu liecināt par profesionālām aktivitātēm.

 

Vai ir pierādījumi, ka vairākas personas īsteno personas datu apstrādi organizētā veidā?

 

Ja straumēšanu organizē viena  persona un straumēšanas elementi neliecina par profesionālu darbību, tas tuvina apstrādi tādai, kas veikta personīgajiem nolūkiem.

Ja straumēšanu organizē vairākas iesaistītās personas, kā arī, ja pati straumēšana tiek organizēta ar profesionālas darbības pazīmēm, ar lielu ticamību uzskatāms, ka šādai apstrādei būs piemērojami personas datu aizsardzības normatīvo aktu nosacījumi.

 

Kāda ir iespējamā negatīvā ietekme uz personām, tostarp to privātuma aizskārums?

 

Ja straumēšanas rezultātā var mainīties tas, kā citas personas uztver straumēšanā redzamo cilvēku (piemēram, mainās to viedoklis par cilvēka prāta spējām vai morāles vērtībām), tāpat, ja nojaušams, ka persona varētu uzskatīt savu personas datu apstrādi par aizskarošu, pazemojošu vai jebkurā citā veidā negatīvu – šīs pazīmes liecinātu par apstrādi, kas veikta vairāk publiska nolūka sasniegšanai. Vērtējot negatīvo ietekmi var ņemt vērā, ka arī draugu un radinieku starpā var būt dažādas attiecības un personai var būt vēlme saglabāt noteiktu tēlu citu cilvēku acīs.

Jāņem vērā iespējamās negatīvās ietekmes riski, ja draugi un radinieki no tiešsaistes izgūtu ekrānšāviņus (ierakstītu video) un dalītos ar citiem draugiem un radiniekiem, kuri nebija sākotnējā straumēšanas skatītāju lokā. 

Atceries! Katra viena izolēta pazīme vēl neliecina, ka straumēšana veikta privāta vai publiska mērķa sasniegšanai. Tas, kā kvalificējama apstrāde, būs atkarīgs no visu norādīto pazīmju mijiedarbības.

Kādi ir tiešraides straumēšanas riski?      

  • Publicējot jebkādu informāciju tiešsaistē tiek daļēji vai pilnībā zaudēta kontrole pār šiem datiem. Nav iespējams kontrolēt, ka personas, kuras vēro tiešraidi, neveic tās ierakstu vai nefiksē kādu konkrētu brīdi ekrānšāviņa veidā, lai vēlāk to izplatītu jau savu mērķu sasniegšanai.
  • Tiešraidi var ierakstīt ar telefonu, var no tās izgūt ekrānšāviņus un saglabāt savā datorā, lai tīmeklī ievietotu citā laika posmā. Izsekot un izdzēst visas iespējamās kopijas var nebūt praktiski iespējams. Organizējot tiešraidi jāpatur prātā, ka, ja notiek kas negaidīts vai neprognozēts, vēlāk var nebūt iespējams publicēto atsaukt vai dzēst.
  • Pastāv iespējas, ka dalāmies ar personām, kas nav tās par ko uzdodas – ir izveidots viltus profils kādam draugam vai radiniekam, var būt, ka draugs vai radinieks zaudējis kontroli pār sociālā tīkla profilu kiberdrošības incidenta rezultātā. Jārēķinās arī ar iespēju, ka tiešraidei trešās personas var piekļūt arī nejaušības pēc. 

Kam pievērst uzmanību no sociālā tīkla iestatījumu puses?

Personai ir jāņem vērā dažādi konkrētā sociālā tīkla sistēmas iestatījumi, veicot tiešsaistes straumēšanu. Ja plānojot tiešsaisti neatzīmēsi “Nepublicēt” (angļu valodā “unpublish”), tad tiešraides ieraksts būs pieejams visiem lietotājiem, kuriem esi devis piekļuvi uz nenoteiktu laiku (t.i. līdz nebūsi liedzis piekļuvi).Ņem vērā kādu ieraksta informāciju norādi, piemēram, pasākuma dalībniekus, atzīmēta konkrēta norises vieta - šāda papildus informācija var atklāt par dalībniekiem vairāk privātas informācijas kā sākotnēji plānots.

Ņem vērā! Izvēle, kas varēs redzēt publikācijas sociālos tīklos, ir atkarīga no paša lietotāja, tas nozīmē, ka, veidojot profilu, ir iespēja izvēlēties, kurš var piekļūt publicētajam saturam – ikviens (publisks profils) vai tikai ierobežots personu loks (privāts profils). Minētos iestatījumus vari mainīt jebkurā laikā, kā arī veidojot katru konkrētu publikāciju. 

Atgādinām! Personas, kas pārpublicē personas datus kā tiešraides ierakstu vai ekrānšāviņus. ir atbildīgas par savas rīcības tiesiskumu. Ja tās šādi rīkojas, tad viņām gluži kā sākotnējam informācijas publicētājam jāvērtē, vai informācijas publiskošana tiek veikta privāta vai publiska mērķa sasniegšanai, un publiska mērķa gadījumā jānodrošina atbilstība datu aizsardzības normatīvā ietvara prasībām.

Datu valsts inspekcija par personas datu apstrādi un datu aizsardzības nozīmi, iespējām tos pasargāt, īsteno informatīvas kampaņas #BALTSUZMELNA un "Tavi dati – Tava drošība".

parzinis
digitālās pēdas
Socialie tikli