Socialie tikli

Datu valsts inspekcija, 2021.gada pirmajos četros mēnešos ir saņēmusi 436 sūdzības par iespējams prettiesisku personas datu apstrādi, no tām 20%[1] ir par personas datu apstrādi sociālās tīklošanas vietnēs un interneta vietņu platformās, ar lūgumu palīdzēt dzēst datus (publicēto informāciju), par situācijām, kur kāds publicējis fotogrāfijas, videoierakstu vai citu informāciju, kas ļauj identificēt indivīdu, bez šīs personas piekrišanas vai cita likumīga pamata.


Padarot publikāciju pieejamu nenoteiktam personu skaitam sociālās tīklošanas vietnē vai citā interneta vietnē (turpmāk-platformas), jāuzņemas atbildība par šādu personas datu apstrādi, jo uz šādu personas datu apstrādi attiecas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) prasības, bet persona, kas informāciju publicē atbilstoši Regulai uzskatāma par pārzini. Savukārt informācijas glabāšanai Pārzinis būs platforma kurā publikācija ievietota.

Neatkarīgi no tā, vai fotogrāfiju publicējis draugs vai svešinieks, pastāv iespēja, ka šādi ir pārkāpts attēlā redzamā cilvēka privātums, un viņam ir tiesības pieprasīt attēla dzēšanu (Regulas 17.pants). Dzēšanu datu subjektam iespējams pieprasīt no profila turētāja (lietotājs) un arī no platformas kurā informācija tiek glabāta. Praktiski apsvērumi (piemēram, iespēja nepārprotami identificēt personu, pie kā vērsties ar iesniegumu) liek lielākajā daļā gadījumu vērsties pie platformas uzturētāja.

Datu valsts inspekcija, lai persona efektīvāk varētu realizēt tiesības uz savu personas datu dzēšanu no publiskās vides, atgādina, ka ikvienam ir tiesības vērsties pie personas, kura ir publicējusi informāciju platformā ar lūgumu dzēst personas datu saturošo publikāciju (ierakstu sociālajā tīklošanas vietnē).

1.solis

Ja persona konstatē, ka draugs vai svešinieks ir publicējis personas datu saturošu informāciju (fotogrāfija, videoieraksts vai citu informāciju), tad sākotnēji aicinām sazināties ar publikācijas autoru, pamatojot savu lūgumu ar Regulas 17.pantu.


2.solis

Ja publikācijas autors atsakās dzēst publicēto informāciju, kas satur Jūsu kā privātpersonas identificējošu informāciju, tad Jums ir tiesības vērsties pie sociālā tīkla vai interneta vietnes administratora, pamatojot savu lūgumu ar Regulas 17.pantu.


3.solis

Visbeidzot, personai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar oficiālu iesniegumu, pievienojot pierādījumus – saites, ekrānšāviņus, attēlus –, kas liecina, ka esat vērsies pie publikācijas autora un/vai sociālā tīkla vai interneta vietnes administratora ar lūgumu dzēst personas datus saturošu informāciju.


Ievērojot lielo skaitu saņemto sūdzību un lūgumu palīdzēt dzēst personas datu saturošu informāciju, Datu valsts inspekcija, lai atvieglotu fiziskām personām to tiesību uz informācijas dzēšanu īstenošanu, ir izveidojusi pārskatu par informācijas dzēšanu populārākajos sociālajos tīklos un uzņēmumos Latvijā:

 1. Facebook  privātuma politika: https://www.facebook.com/privacy/explanation, saziņa ar Facebook par datu dzēšanu: https://www.facebook.com/help/contact/259518714718624.
 2. Instagram privātuma politika: https://help.instagram.com/519522125107875, saziņa ar Instagram par datu dzēšanu: https://help.instagram.com/contact/504521742987441?helpref=page_content
 3. YouTube privātuma politika: https://www.youtube.com/intl/ALL_lv/howyoutubeworks/user-settings/privacy/, saziņa ar YouTube par datu dzēšanu: https://support.google.com/youtube/answer/2802027.
 4. Sociālā tīkla www.vk.com privātuma politika: https://vk.com/privacy, saziņa ar vk.com par personas datu apstrādi: https://vk.com/support.
 5. Twitter privātuma politika: https://twitter.com/en/privacy, saziņa ar Twitter par personas datu apstrādi: https://help.twitter.com/en/forms/privacy.
 6. Google privātuma politika: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, saziņa ar Google par personas datu dzēšanu: https://support.google.com/accounts/answer/7660719?hl=en.
 7. TikTok privātuma politika: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#privacy-eea, saziņa ar TikTok par datu apstrādi: https://www.tiktok.com/legal/report/privacy.
 8. Snapchat privātuma politika: https://snap.com/en-US/privacy/privacy-policy, saziņa ar Snapchat par datu apstrādi: https://support.snapchat.com/en-GB.
 9. SS.com privātuma politika: https://www.ss.com/lv/privacy-policy/, saziņa ar vietni par personas datu apstrādi: nosūtot elektronisko pastu uz elektroniskā pasta adresi andministrlv389@sludinajumi.lv.
 10. Sudzibas.lv privātuma politika: https://www.sudzibas.lv/policy,  saziņa ar vietni par personas datu apstrādi: nosūtot elektronisko pastu uz elektroniskā pasta adresi sudzibas.lv@gmail.com.
 11. Interneta vietnes www.gribu.lv privātuma politika: https://www.gribu.lv/lv/privacy, saziņa ar vietni par personas datu apstrādi: nosūtot elektronisko pastu uz elektroniskā pasta adresi info@gribu.lv.
 12. Interneta vietnes www.puh.lv lietošanas noteikumi: https://puh.lv/lv/rules/, saziņa ar vietni par personas datu apstrādi: nosūtot elektronisko pastu uz elektroniskā pasta adresi info@sensora.lv.
 13. Saziņa ar interneta vietni www.viss.lv par personas datu apstrādi: nosūtot elektronisko pastu uz elektroniskā pasta adresi viss@viss.lv.
 14. Dalder.lv privātuma politika: https://www.dalder.lv/privatuma-politika saziņa ar vietni par personas datu apstrādi: nosūtot elektronisko pastu uz elektroniskā pasta adresi info@dalder.lv.

Informējām, ka https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi Jums ir iespēja iegūt datu subjekta pieprasījuma pārzinim par informācijas sniegšanu paraugu (latviešu valodā).

Lai palīdzētu cilvēkiem kontrolēt savu datu izmantošanu, sociālās tīklošanas vietnēs, e-pasta platformu un tīmekļvietņu uzturētājiem ir pienākums sniegt informāciju par to, kā tiks izmantoti viņu personas dati. Parasti šī informācija tiek sniegta “Privātuma politikā”.

Arī ja uzņēmums ar kuru vēlaties sazināties šajā sarakstā nav, norādījumus, iesnieguma virzībai varat meklēt šī uzņēmuma tīmekļa vietnē esošajā dokumentā, ar kura starpniecību tiek sniegta privātuma aizsardzības informācija.

 


[1] 2020.gadā – 23% no kopējā saņemto sūdzību skaita (941) bija par personas datu apstrādi tiešsaistes sociālajos tīklos un citās interneta vietnēs.

 

Attēla avots: freepik.com