parzinis

Pandēmijas laikā, kad Covid-19 infekcijas slimība strauji izplatās visā pasaulē, ikviena vitālo interešu aizsardzībai ir nepieciešams, lai tā personas datus, nodrošinot aizsardzību pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai, varētu apstrādāt atbildīgās personas. Datu valsts inspekcijā saņemtie jautājumi un lūgumi skaidrot gadījumus, kad personas datu apstrāde veikta pandēmijas apkarošanai noteikto pienākumu izpildes ietvaros, liek secināt, ka nepieciešams skaidrojums par Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktā tiesiskā pamata – personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses – piemērošanu.

Personas vitālo interešu aizsardzībai datus var apstrādāt ne tikai pandēmijas ierobežošanai, bet arī citos gadījumos, kad personas datu apstrāde nepieciešama personas dzīvības aizsardzībai, tomēr, šī pamatojuma personas datu apstrādei izmantošana ir ierobežota - draudiem dzīvībai ir jābūt īstiem un pastāvošiem nevis iespējamiem.

Gadījumos, kad personas datu apstrāde tiek pamatota ar šo tiesisko pamatu, personas, kuras dati tiek apstrādāti piekrišanas iegūšana nav priekšnoteikums personas datu apstrādes veikšanai.

Lielākajā vairumā gadījumu, kad tiks piemērots pamats - vitālo interešu aizsardzība, būs jāievēro arī īpašo kategoriju personas datu apstrādes nosacījumi, ka noteikti Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.pantā, jo dati, kas tiks apstrādāti būs attiecināmi uz ziņām par personas veselību.

Tomēr, šis tiesiskais pamats var būt piemērojams arī bez sasaistes ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.pantu, piemēram, dabas katastrofu gadījumā, apkopojot informāciju par pazudušām personām vai apkopojot informāciju par iespējamo infekcijas slimības nēsātāju kontaktpersonām.

Kā jau minēts vitālo interešu aizsardzība būs īpaši nozīmīga veselības aizsardzības nozarē, tai skaitā gadījumos, kad nepieciešams apstrādā vecāku personas datus, lai aizsargātu bērnu vitālās intereses. Veselības aizsardzības nozarē iespējams uzskatāmi nodalīt divus scenārijus, attiecībā uz iepriekšminētā tiesiskā pamata piemērošanu:

Neatliekamā medicīniskā aprūpe

Plānota medicīniskā aprūpe

Situācijās, kad jāsniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet persona nevar sniegt savu piekrišanu personas datu apstrādei, bet tā ir nepieciešama, lai pārbaudītu nelaimes gadījumā cietušās personas identitāti un nepieciešamības gadījumā informētu personas tuviniekus.

Konkrētajā gadījumā minēto tiesisko pamatu piemērot nevarēs, jo personai nav ierobežotas rīcībspējas un pierakstoties medicīniska pakalpojuma saņemšanai tā spēj sniegt piekrišanu. Cits piemērojams tiesiskais pamats konkrētajā gadījumā varētu būt likumā noteikts pienākums vai leģitīmas intereses.

Tiesisko pamatu nevar piemērot, ja persona spēj dot savu piekrišanu (attiecināms arī, ja persona atsakās sniegt savu piekrišanu) datu apstrādei.

Atgādinām, ka tiesiskā pamata atbilstoša piemērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai personas datu apstrādi atzītu par likumīgu

 

kolegi kalendara atzime dzimsanas dienu
darbinieku atlase
Dažādi cilvēki dažādi jautājumi

Attēla avots: freepik.com