Čatbots un teksts

Mākslīgā intelekta darbināti sarunboti (no angļu val. “chatbot’’) jeb mākslīgā intelekta sistēmas, kas spēj ģenerēt un analizēt cilvēkiem līdzīgu tekstu, strauji ir kļuvuši par plaši izmantotu palīgu mūsu ikdienā. Šāda veida rīkus varam izmantot, lai gūtu informāciju un skaidrojumus par mums interesējošiem jautājumiem, saņemtu instrukcijas problēmjautājumu risināšanā, kā arī iedvesmotos radošu darbu izpildei vai, norādot attiecīgo tēmu un dodot dažas satura norādes, saņemtu mākslīgā intelekta ģenerētu individuālām vajadzībām atbilstošu tekstu. Tomēr, pirms iesaistāmies sarunā ar mākslīgo intelektu, jāapzinās, ka šādu rīku izmantošana iekļauj arī lietotāju privātuma apdraudējuma riskus. 

Lai arī bieži, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, varētu šķist, ka esam tikai pakalpojuma saņēmēji, un, īpaši izmantojot bezmaksas versijas, no lietotāja netiek pieprasīts atalgojums par virtuālā asistenta palīdzību, patiesībā lietotāju saskarsme ar sarunbotu var būt vērtīgs resurss mākslīgā intelekta rīku attīstībai. Lai nodrošinātu lietotāju pieprasījumu izpildi, sarunbotu darbības nodrošināšanai var tikt izmantota ne tikai interneta resursos publiski pieejamā informācija, no kuras rīks gūst zināšanas, bet, lai uzturētu, attīstītu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, var tikt analizēta arī informācija, kas ievadīta vai ģenerēta sarunā ar lietotāju, tāpēc sarunas gaitā rūpīgi jāizvērtē saturs, ko ievadām tērzēšanas lodziņā. 

Personas datu vai citas konfidenciālas informācijas izpaušanas riski pastāv gan gadījumos, kad mākslīgā intelekta rīku izmantojam tekstu ģenerēšanai, gan jau gatavu tekstu  pārbaudīšanai vai rediģēšanai. Tāpēc, pirms teksta, ko nepieciešams, piemēram, izlabot, skaidrot vai konspektēt, nodošanas virtuālajam asistentam, vienmēr jāpārbauda, vai tas nesatur informāciju, kuras izpaušana var kaitēt jums vai jūsu uzņēmumam. Savukārt, ja vēlaties, lai mākslīgais intelekts rada saturu, balstoties uz jūsu sniegto informāciju, nesniedziet privātu vai konfidenciālu informāciju, kura izmantojama jūsu iecerētā satura radīšanā. Tā vietā šāda veida informācija mākslīgā intelekta radītajam saturam pievienojama ārpus rīka. 

Piemērs

Ko nedarīt?

“Jānim ir jāuzraksta iesniegums pašvaldības Sociālajam dienestam, taču viņam nepadodas tekstu rakstīšana. Tamdēļ viņš nolemj lūgt palīdzību “čatbotam”, tērzēšanas lodziņā norādot arī savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, kas rīkam jāiekļauj iesnieguma tekstā.”

 

Ko var darīt?

“Alise, kurai rūp savu datu drošība, lūdz čatbotam palīdzību motivācijas vēstules sagatavošanā, taču informāciju, kas viņu varētu identificēt, neiekļauj.”

Daži šāda veida pakalpojumu sniedzēji ir izstrādājuši funkciju, kura ļauj pirms sarunas uzsākšanas ar mākslīgā intelekta robotu izslēgt sarunas vēstures saglabāšanu. Izmantojot šo iespēju, pakalpojuma saņēmējs var noteikt, ka attiecīgā saruna netiks izmantota mākslīgā intelekta apmācīšanai un pakalpojumu uzlabošanai, šāda saruna tostarp nebūs redzama un atjaunojama nākamajā reizē, kad lietotājs izmantos rīku, kā arī nākamajā sarunā atbildes tiks sagatavotas nesaistīti ar iepriekš uzdotajiem jautājumiem un saņemtajām atbildēm. Tomēr arī šādas funkcijas izmantošanas gadījumā sarunbotu izstrādātāji to lietošanas noteikumos mēdz paredzēt, ka tiem ir tiesības saglabāt šādu sarunu noteiktu termiņu, lai to pārskatītu ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzības nolūkā. Tāpat lietotājiem tiek piedāvāta iespēja dzēst jau notikušās sarunas no rīka izmantošanas vēstures, taču šādas funkcijas izmantošana visbiežāk nodrošina datu dzēšanu tikai lietotāja pusē, bet nenozīmē, ka dati vairs nebūs konkrētā rīka izstrādātāja rīcībā. 

Tā kā ik dienas milzīgs skaits lietotāju, izmantojot tērzēšanas robotu palīdzību, sarunu ietvaros tiem sniedz ievērojamu informācijas apjomu, tostarp, arī vērtīgus datus, šādi mākslīgā intelekta rīki un tajos apstrādātā informācija var kļūt par mērķi kibernoziedzniekiem, tāpat nevar izslēgt kļūdu riskus šādu programmu darbībā, kuras var novest pie rīkam nodotās informācijas izpaušanu trešajām personām.

Atceries! Apzinoties tērzēšanas robotu darbības būtību, kā arī ar to saistītos riskus, ir būtiski izvairīties no tādas informācijas ievadīšanas, kas paredzēta tikai konkrēta lietotāja privātai vai profesionālai lietošanai, tāpēc, tērzējot ar mākslīgo intelektu, vienmēr jāpatur pie sevis:

  • personas dati;
  • finanšu dati (dati, kas saistīti ar personas bankas kontu un piekļuvi tam, maksājumu karšu dati);
  • paroles piekļuvei tiešsaistes kontiem un ierīcēm;
  • informācija, kas skaitīta ar intelektuālo īpašumu, piemēram, komercnoslēpums;
  • informācija, kas saistīta ar savu vai citu personu privāto dzīvi.