#dviskaidro Jaunumi Ziņas
dati

Lielākā daļa uzņēmēju un organizāciju veic savu tīmekļa vietņu un aplikāciju auditorijas mērīšanu un analīzi. Izmantotās metodes atšķiras, tomēr joprojām izplatītākais paņēmiens ir trešās puses nodrošināto analītisko sīkdatņu sniegto rezultātu izmantošana.

Tīmekļa vietņu un aplikāciju auditorijas mērīšana

Ar auditorijas mērīšanas jeb statistikas rīku ir iespējams iegūt datus par tīmekļa vietņu vai aplikāciju lietotāju apmeklējumiem. Balstoties uz iegūtajiem datiem, tīmekļa vietņu un aplikāciju īpašnieki analizē, kā cilvēki izmanto viņu vietni vai aplikāciju un kuras sadaļas apmeklē visbiežāk. Tātad šo rīku izmanto ar mērķi gūt ieskatu, kā uzņēmēju vai organizāciju centieni pielāgot savu tīmekļa vietņu vai aplikāciju saturu lietotāju vajadzībām rezultējas, piemēram, faktiskajos pārdošanas apjomos.

Sīkdatņu izmantošana statistikas iegūšanai

Statistikas iegūšana kā tāda nav neatņemami saistīta ar tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanu, attiecīgi, lai varētu šādus analītikas datus iegūt, tiek izmantots sīkdatņu kopums, kura izmantošanai tīmekļa vietnes vai aplikācijas lietotājs dod savu piekrišanu. Taču Eiropas datu uzraudzības iestādes uzskata, ka ne visi pašlaik izmantotie auditorijas mērīšanas risinājumi atbilst Datu regulas un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Izmantotie rīki bieži nenodrošina iespēju iegūt Datu regulas prasībām atbilstošu piekrišanu, tehniskie risinājumi nepietiekami šifrē datus, līdz ar to lietotāju dati kļūst potenciāli viegli pieejami neatbilstošiem nolūkiem, citos risinājumos iegūtā informācija tiek nodota uz trešajām valstīm, kā arī datu analīzes process tiek veikts trešajā valstī.

Lai sīkdatņu apstrāde un statistikas datu iegūšana būtu tiesiska, ir jāņem vērā būtisks nosacījums, ka tikai un vienīgi auditorijas mērīšanas nolūkam, piemēram, tīmekļa vietnes vai aplikācijas veiktspējas mērīšanai, pārlūkošanas problēmu noteikšanai, tehniskās veiktspējas vai tās ergonomikas optimizācijai, nepieciešamo serveru jaudas novērtējumam drīkst iegūt anonīmus lietotāju datus, bez lietotāju piekrišanas sīkdatņu izmantošanai. Lai to varētu īstenot, ir jāizmanto atbilstoši konfigurēts auditorijas mērīšanas rīks.

Starptautiskās rekomendācijas

Francijas Valsts informātikas un brīvību komisija (CNIL) ir uzsākusi auditorijas mērīšanas rīku novērtēšanas programmu, kuras ietvaros nosaka piemērotākos un drošākos auditorijas mērīšanas risinājumus, kuri ir konfigurēti tā, lai ar to palīdzību tīmekļa vietņu vai aplikāciju īpašnieki varētu iegūt anonīmus datus bez lietotāju piekrišanas, savukārt lietotājam būtu ērti atsaukt piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Svarīgi atcerēties, ka iepriekš minētajām datu apstrādes metodēm jābūt atrunātām tīmekļa vietnes vai aplikācijas Privātuma politikā.

CNIL īstenotās programmas ietvaros pārbaude ir pabeigta vairākiem risinājumiem, kuru izmantošanu tīmekļa vietņu un aplikāciju auditorijas mērīšanai atbalsta arī Datu valsts inspekcija:

Svarīgi! Katram auditorijas mērīšanas rīkam ir pieejama konfigurācijas rokasgrāmata, kurā ietvertie tehniskie parametri un norādījumi ir detalizēti jāņem vērā, lai nodrošinātu rīka pilnvērtīgu funkcionalitāti.

Papildu informācija:
CNIL savās rekomendācijās sīkdatņu izmantošanai uzsvērusi, ka tīmekļa vietnes vai aplikācijas īpašniekam ir jānodrošina, lai tās lietotājs var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu iegūšanai tikpat viegli, kā to sniedzis. Šim nolūkam tīmekļa vietnē vai aplikācijā ir jānorāda informācija par to, kā atsaukt piekrišanu un noņemt sīkdatnes. Datu regula nenosaka, ka piekrišanas sniegšana un atsaukšana vienmēr ir jāveic, izmantojot vienu un to pašu rīcību. Tomēr, ja piekrišana tiek iegūta, izmantojot elektroniskus līdzekļus un tikai ar vienu peles klikšķi, pavilkšanas žestu vai taustiņsitienu, lietotājiem praksē ir jābūt iespējai tikpat viegli atsaukt šo piekrišanu.
 

INFORMATĪVĀS ATSAUCES:

CNIL atzinums par auditorijas mērīšanas rīkiem

Datu aizsardziba