uzmaniiibu

2024. gada 10. aprīļa datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens notiks Datu valsts inspekcijas telpās Elijas ielā 17, Rīgā, 2. stāvā, 227. telpā plkst. 11.00.

! Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – personas apliecība (ID karte) vai pase-  un pildspalva.

Eksāmena programma:

  1. Ierašanās un reģistrācija - plkst. 10:20-10:50;
  2. 1. daļa (tests) - plkst. 11:00-13:00;
  3. Pārtraukums- plkst. 13:00-13:30;
  4. 2. daļa (uzdevumi)- plkst. 13:30-15:30.

! Pretendentiem, kuri pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties uz eksāmenu, ja iespējams, līdz eksāmena norises dienai, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc eksāmena norises dienas, jāiesniedz iesniegums [1] Datu valsts inspekcijai par neierašanos un tās iemesliem. [2]

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Datu valsts inspekciju pa tālruni 67686024.

Informējam, ka pieteikšanās uz 10. aprīļa eksāmenu ir noslēgusies!

Veiksmīgu gatavošanos!

 

[1] Iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta pirmās daļas prasībām – tajā jāiekļauj iesnieguma autora vārds un uzvārds, datums, paraksts.

Pašrocīgi parakstītus iesniegumus varat iesniegt pa pastu- Datu valsts inspekcijai Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 vai ievietojot Datu valsts inspekcijas 1. stāva pastkastītē šajā adresē. Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtīt uz pasts@dvi.gov.lv vai  E-adreses informācijas sistēmā.

 

[2] Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 11. punktu, ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz eksāmenu, viņam ir tiesības to kārtot nākamajā izsludinātajā eksāmena kārtošanas reizē un otrreiz maksājums par eksāmena kārtošanu nav jāveic.