Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gada 2.martā norisinājās  personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums, kurā piedalījās 32 pretendenti.

Datu valsts inspekcija ir apkopojusi statistiku no 2010.gada 16.marta līdz 2017.gada 2.martam, kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu ir nokārtojuši un personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju ieguvuši 106 personas.

Sadalījumu pa gadiem redzams tabulā.

att