Raksta eksāmenu

Datu valsts inspekcija paziņo, ka 2021.gada 4.novembrī plkst.10.00 notiks datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens.

Lai pieteiktos dalībai eksāmenā:

  1. Datu valsts inspekcijai jāiesniedz Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 4.punktam atbilstošs iesniegums līdz 2021.gada 6.oktobrim (pieteikšanās termiņš);
  2. Jāveic maksājums par dalību eksāmenā 188,78 EUR apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” (pirms iesnieguma iesniegšanas).

Aicinām pretendentus iesniegt iesniegumu attālināti, izmantojot zemāk pieejamo iesnieguma veidlapu:

  • Elektroniski parakstīts iesniegums: uz pasts@dvi.gov.lv vai izmantojot oficiālo E-adreses informācijas sistēmu;
  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums: pa pastu uz Elijas 17, Rīga, LV-1050 vai ievietot Datu valsts inspekcijas 1.stāva pastkastītē;
  • Portālā Latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”.

Arī maksājumus aicinām veikt attālināti - izmantojot internetbankas pārskaitījumu. Informācija par maksājumu jākļauj Datu valsts inspekcijas sagatavotajā, zemāk pieejamajā iesnieguma veidlapā. Ja iesniegumā netiks norādīta informācija par veikto maksājumu, iesniegumam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments vai tā kopija (neapliecināts). Veicot maksājumu, maksājuma mērķī jānorāda: “DAS eksāmens eksāmena datums, pretendenta vārds, uzvārds, EKK 21399”.

Iesnieguma veidlapa: 

Datu valsts inspekcijas 2021.gada 26.augusta lēmums Nr.3-2.2/53-DVI “Par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena izsludināšanu” oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informējam, ka, būtiski mainoties apstākļiem sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, eksāmena norises datums var mainīties.

 

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt Datu valsts inspekcijai pa tālruni 67686024.

Attēla avots: freepik.com