Aicinām pieteikties ekspertus, kam būs tiesības veikt auditu un sagatavot audita ziņojumu saskaņā ar 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 267 “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” 10.punktu. Pielikumā veidlapa, kas palīdzēs Jums iesniegt informāciju par atbilstību noteikumos izvirzītajām prasībām ekspertiem.