Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā

Datu valsts inspekcija informē, ka 2021.gada 4.novembrī plkst.10.00 paredzētais datu aizsardzības speciālista eksāmens tiek pārcelts uz nenoteiktu laiku un tiks organizēts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc publisko pakalpojumu sniegšanas klātienē atjaunošanas.

Sīkāka informācija par eksāmena pārcelšanas iemesliem atrodama oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” publicētajā Datu valsts inspekcijas 2021.gada 25.oktobra lēmumā Nr.3-2.2/57-DVI.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Datu valsts inspekciju pa tālruni 67686024.

! Informējam, ka uz šo eksāmenu pieteikties vairs nav iespējams.