Ziņas

ES jaunie datu aizsardzības noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā, un visiem uzņēmumiem ir pienākums tos ievērot. Tas nozīmē, ka daudziem uzņēmumiem būs attiecīgi jāpielāgo sava datu apstrādes prakse, savukārt daudziem MVU varēs piemērot atkāpes.
Ar jauno regulu visā Eiropā tiek izveidots vienots noteikumu kopums, kas uzņēmējdarbības apstākļus padarīs vieglākus un taisnīgākus. Stingrāka personas datu aizsardzība radīs lielāku uzticēšanos no klientu puses. Taču, lai Jūsu uzņēmums varētu gūt labumu no šiem noteikumiem, Jūsu darbiniekiem pirms 2018. gada 25. maija ir jāievieš izmaiņas savā darbā.

Ja Jūs pārstāvat uzņēmumus, kuri, piemēram:
• vāc un uzglabā klientu vai darbinieku datus (e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu, adresi, kredītkartes datus utt.),
• organizē tiešās tirgvedības kampaņas,
• strādā ar sensitīviem datiem par veselību vai reliģisko pārliecību,

tad jaunie noteikumi noteikti attieksies uz Jums.

Lai sagatavotos 25.maijam, Eiropas Komisija aicina iepazīties ar:  
•  Eiropas Komisijas tīmekļa vietni, kas veltīta datu aizsardzības noteikumu reformai, lai iegūtu plašāku informāciju par to, kas Jums ir jādara, lai šos noteikumus ievērotu;
•  attiecīgās valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformāciju — datu aizsardzības iestādes var sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem.

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir patiesi svarīga un skars mūs visus. 

 

 Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos: facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).