Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada pirmā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti.

Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 32 pretendenti - 18 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu!

Diemžēl 14 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

Vienlaikus izsakām pateicību 2017.gada 16.februāra klātienes konsultācijas dalībniekiem par ierosinājumiem un saturīgām diskusijām.

Ceram uz vēl labākiem rezultātiem arī turpmāk!