Jaunumi
DAS eksamens

2024. gada pirmais datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens notiks 10. aprīlī plkst. 11.00. Pieteikumus gaidīsim līdz 11. martam (ieskaitot).

Lai pieteiktos eksāmenam:

Maksājums veicams, izmantojot internetbankas pārskaitījumu:

Maksa par pakalpojumu: 188,78 EUR

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90001037264

Saņēmējs: Datu valsts inspekcija

Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Kods: TRELLV22

Konts: Valsts Kase LV88TREL2190463002000

Maksājuma uzdevuma mērķī norādītEksāmens 10.04.2024., pretendenta vārds, uzvārds, EKK 21399

Iesniegums jāsagatavo uz zemāk norādītās iesnieguma veidlapas un jānosūta Datu valsts inspekcijai:

  • Elektroniski parakstīts iesniegums uz pasts@dvi.gov.lv vai izmantojot oficiālo E-adreses informācijas sistēmu;
  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums pa pastu uz Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 vai ievietojot Datu valsts inspekcijas 1. stāva pastkastītē (Elijas iela 17, Rīga).

Ja iesniegumā nenorādīsiet informāciju par veikto maksājumu, iesniegumam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments vai tā kopija (neapliecināta).

Eksāmena izsludināšanas pamatojums: Datu valsts inspekcijas 2024. gada 2. februāra lēmums Nr. Nr. 3-2.2/18-DVI, publicēts Latvijas Vēstneša 2024. gada 6. februāra laidienā Nr. 26 (oficiālās publikācijas Nr. 2024/26.4).

Jautājumu gadījumos zvanīt Datu valsts inspekcijai par tālruni 67686024.

Darbinieks aizpilda veidlapu