Ziņas

Datu valsts inspekcijai ir uzdoti vairāki jautājumi saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 25.pantā minēto terminu ”integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma”. Sīkāka informācija – VDAR 25.pantā.

Liela mēroga personas datu apstrāde bieži tiek saistīta ar profilēšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu personalizēšanu. Līdzās šādai liela apjoma personas datu apstrādei, būtiski ir nodrošināt pakalpojumu, vienlaikus ar efektīvu klienta privātuma aizsardzību.

Datu valsts inspekcija informē, ka Norvēģijas Datu aizsardzības iestāde sadarbībā ar drošības speciālistiem un programmatūras izstrādātājiem valsts un privātajā sektorā ir izstrādājusi vadlīnijas, lai palīdzētu organizācijām saprast un ievērot datu aizsardzības prasības, kas minētas VDPR 25.pantā (integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma).

Sīkāka informācija – https://www.datatilsynet.no/en/regulations-and-tools/guidelines/data-protection-by-design-and-by-default/?print=true.