Datu valsts inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 27.1.punktu organizē semināru personas datu aizsardzības speciālistiem.

Seminārs notiks š.g. 13.decembrī no pulksten 12:00 līdz 16:30.
Semināra norises vieta tiks precizēta.
Dalības maksa seminārā saskaņā ar Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi ir 48,24 euro.

Lai pieteiktu dalību seminārā, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt šo formu uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Pieteikšanās semināram – līdz 8.decembrim (ieskaitot).