Atgādinam pretendentiem, kuri vēlas iegūt personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju, ka tuvākais personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 29.septembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu 2017.gada 29.septembrī, var pieteikties līdz 2017.gada 15.septembrim, aizpildot un iesniedzot  Iesnieguma veidlapu, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 16.punktu pielikumā pievieno nepieciešamos dokumentus (Dokumentu iesniegšanas brīdī jāuzrāda dokumentu oriģinālus)*.

Informācija par nākamajiem personas datu aizsardzības kvalifikācijas pārbaudījumiem pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/nakamie-personas-datu-aizsardzibas-specialista-kvalifikacijas-parbaudijumi/