Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2016.gada 29.novembrī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2016.gada 17.novembrim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
*Iesniegtos dokumentus atpakaļ neizsniedz.

Pamatojums: Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība”.

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru +371 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv