DAS kvalifikācijas eksāmens 22.03.2023.

Informējam, ka datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens š.g. 14. jūnijā notiks Datu valsts inspekcijas telpās Elijas ielā 17, 2.stāvā 227. kabinetā, plkst. 10:00.

! Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – personas apliecība vai pase un pildspalva.

Eksāmena programma:

  • Ierašanās un reģistrācija plkst. 09:20-09:55
  • 1.daļa plkst. 10:00-12:00
  • Pārtraukums ar kafijas pauzi plkst. 12:00-12:30
  • 2.daļa plkst. 12:30-14:30.

Pretendentiem, kuri pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties uz eksāmenu, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 11.punktu līdz eksāmena sākumam jāiesūta iesniegums Datu valsts inspekcijai par neierašanos un tās iemesliem, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc eksāmena norises dienas.

Iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmās daļas prasībām – tam jāsatur iesnieguma autora vārds un uzvārds, datums, paraksts. Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem izmantojot pastu uz Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, elektroniski - ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pasts@dvi.gov.lv un E-adreses informācijas sistēmā.

 

Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar Datu valsts inspekciju pa tālruni 67686024.

Informējam, ka pieteikšanās uz 14.jūnija eksāmenu ir noslēgusies!