Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 30.novembrī plkst. 10.00,  Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 21.auditorijā,  Rīgā.

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.