Datu aizsardzības speciālists Jaunumi
DAS_EXAM

Datu valsts inspekcija informē, ka nākamais datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens tiks organizēts 2023. gada 1. novembrī plkst. 11.00.

Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 2. oktobris (ieskaitot).

Lai pieteiktos eksāmenam:

Maksājums veicams, izmantojot internetbankas pārskaitījumu:

Maksa par pakalpojumu: 188,78 EUR

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90001037264

Saņēmējs: Datu valsts inspekcija

Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Kods: TRELLV22

Konts: Valsts Kase LV88TREL2190463002000

Maksājuma uzdevuma mērķī norādītEksāmens 01.11.2023., pretendenta vārds, uzvārds, EKK 21399

Iesniegums jāsagatavo uz zemāk norādītās iesnieguma veidlapas un jānosūta Datu valsts inspekcijai:

  • Elektroniski parakstīts iesniegums: uz pasts@dvi.gov.lv vai izmantojot oficiālo E-adreses informācijas sistēmu;
  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums: pa pastu uz Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 vai ievietojot Datu valsts inspekcijas 1. stāva pastkastītē Elijas iela 17, Rīgā.

Ja iesniegumā netiks norādīta informācija par veikto maksājumu, iesniegumam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments vai tā kopija (neapliecināta).

Eksāmena izsludināšanas pamatojums – Datu valsts inspekcijas 2023. gada 24. augusta lēmums Nr. Nr. 3-2.2/69-DVI, publicēts Latvijas Vēstneša 2023. gada 25. augusta laidienā Nr. 164 (oficiālās publikācijas Nr. 2023/164.19).

Jautājumu gadījumos zvanīt Datu valsts inspekcijai par tālruni 67686024.