Ievērojot sabiedrības izteikto lielo interesi, Datu valsts inspekcija apkopoja personas datu aizsardzības speciālistu skaitu un informē, ka uz 2017.gada 12.decembri Datu valsts inspekcija 220 personām ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību.

Janvāris – 92;

Februāris – 92;

Marts – 121;

Aprīlis – 121;

Maijs – 121;

Jūnijs – 144;

Jūlijs – 144;

Augusts – 144;

Septembris – 144;

Oktobris – 174;

Novembris – 174;

Decembris– 220.

Ar personas datu aizsardzības speciālistu sarakstu iespējams iepazīties: “Personas datu aizsardzības speciālisti” https://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-un-specialistu-registracijas-kartiba/personas-datu-aizsardzibas-specialisti/