Professional Evaluation and Certification Board (PECB) jeb Profesionālās novērtēšanas un sertificēšanas padome (turpmāk tekstā- PECB) ir personu, vadības sistēmu un produktu novērtēšanas un sertificēšanas iestāde, kuras darbība atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. PECB organizē apmācību, testēšanu, sniedz audita un sertificēšanas pakalpojumus dažādās jomās, tādās kā, informācijas tehnoloģiju drošība, uzņēmējdarbība, kvalitātes valdības sistēmas, telekomunikācijas, riska vadība, veselības, drošības un vides novērtēšanu, u.c.

PECB piedāvā apmācības un sertifikāciju kā fiziskām, tā arī juridiskajām personām. Jebkuram interesentam ir iespēja pieteikties kursos: 1. līmeņa apmācība sniedz vispārēju ieskatu par Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 2. līmenī ir iespēja apgūt Vispārīgās datu aizsardzības regulas pamatus un nokārtot eksāmenu, pierādot zināšanas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanā. PECB organizē arī apmācības personas datu aizsardzības speciālistiem, personām, kuras vēlas sagatavoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanai uzņēmumā, kā arī datu aizsardzības speciālistiem, kuri vēlas pilnveidot iegūto kvalifikāciju.

Plašāka informācija par PECB piedāvātiem apmācību kursiem pieejama: https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals;

Informācija par PECB sertificētiem apmācību treneriem pieejama: https://pecb.com/en/trainer/trainerList.

Ikvienam, kuru interesē personas datu apstrāde un aizsardzība un tās izaicinājumi, ir iespēja apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus, datu aizsardzības speciālistu apmācību, ko piedāvā PECB un citas organizācijas.

Lasi arī: Personas datu aizsardzības speciālist – vai Tu zini visas iespējas, izmanto vairāk! – https://www.dvi.gov.lv/lv/1-lapa/personas-datu-aizsardzibas-specialist-vai-tu-zini-visas-iespejas-izmanto-vairak/ .

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).

att