Datu valsts inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 27.1.punktu organizē semināru personas datu aizsardzības speciālistiem.

1. 2017.gada 13.septembrī, no pulksten 12.00 līdz 16.30.
Pieteikšanās semināram līdz 2017.gada 31.augustam (ieskaitot).

2. 2017.gada 24.novembrī, no pulksten 10.00 līdz 14.30.
Pieteikšanās semināram līdz 2017.gada 16.novembrim (ieskaitot).

Dalības maksa seminārā saskaņā ar Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi ir 48,24 euro.

Semināra norises vieta tiks precizēta.

Lai pieteiktu dalību seminārā, lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu  un nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi