Datu valsts inspekcija 2015.gada 16.septembrī pieņēma lēmumu izsniegt pirmo licenci kredītinformācijas biroja darbībai. Licence izsniegta akciju sabiedrībai “Kredītinformācijas birojs” uz pieciem gadiem.

Kredītbirojam ir nepieciešama licence, lai apstrādātu ziņas par fiziskas personas parādiem, tās nodotu trešajām personām izmantošanai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem, kā arī lai iegūtu ierobežotas pieejamības informāciju no valsts informācijas sistēmas par fizisku personu pēc tādas personas pieprasījuma, kurai ir tiesisks pamats saņemt ziņas no valsts informācijas sistēmas, un iegūto ziņu nodošana minētajai personai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem.

Saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likuma 23.panta pirmo daļu Kredītinformācijas biroja darbību uzrauga Datu valsts inspekcija.