Datu aizsardzības speciālists Jaunumi
submission

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 620) 54. punktam un Datu valsts inspekcijas publikācijā “Par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanu” norādītajam, personām, kuras sarakstā ir iekļautas pirms Noteikumu Nr. 620 spēkā stāšanās dienas, datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas periods ir no 2020. gada 9. oktobra līdz 2023. gada 9. oktobrim.

Par kvalifikācijas uzturēšanas pasākumiem tiks atzīti tikai tie pasākumi, kas apmeklēti šajā periodā, proti, no 2020. gada 9. oktobra līdz 2023. gada 9. oktobrim (ieskaitot).

Iesnieguma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu iesniegšanas periods Datu valsts inspekcijā ir no 2023. gada 9. oktobra līdz 8. decembrim. Gadījumā, ja līdz noteiktā perioda beigām iesniegums profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanai netiks iesniegts, ziņas par personu tiks dzēstas no datu aizsardzības speciālistu saraksta.

Aktuālā informācija par papildu kvalifikācijas uzturēšanas pasākumiem ir pieejama Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē sadaļā “Apmācību iespējas”.

Lai korekti tiktu savāktas kvalifikācijas uzturēšanas stundas, atgādinām, ka no 36 kvalifikācijas uzturēšanas stundām (noteiktais minimums), vismaz 18 ir jābūt tādām, kuru ietvaros ir apmeklēti Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē norādītie kvalifikācijas uzturēšanas pasākumi datu aizsardzības jomā Latvijā vai ārzemēs, kā arī citas mācības datu aizsardzības jomā, kuras nav iekļautas Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnes sarakstos un kuras organizē citu valstu datu uzraudzības iestādes, datu aizsardzības speciālistu profesionālās organizācijas un starptautiskās datu aizsardzības organizācijas, kā arī citas ārvalstīs organizētas mācības.

 

Šīs publikācijas pielikumā ir pievienots paraugs iesniegumam, kāds jāiesniedz kvalifikācijas uzturēšanai (Noteikumu Nr. 620 3. pielikums, kurā jau ir iekļautas Datu valsts inspekcijas apstiprinātas apmācības kā paraugs). Iesnieguma paraugā sniegti skaidrojumi nepieciešamās informācijas un pielikumu pievienošanai.

Saņemot iesniegumu, Datu valsts inspekcija viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pieņems lēmumu par to, vai kvalifikācijas uzturēšanas pasākumi ir veikti pilnībā vai daļēji.

Norādām, ka nākamais kvalifikācijas uzturēšanas termiņš speciālistiem sāksies no lēmuma pieņemšanas brīža (trīs gadi). Piemēram, ja iesniegums ir iesniegts 14.oktobrī, lēmums par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu tiks pieņemts 14. novembrī un līdz 2026. gada 14. novembrim persona var vākt nepieciešamās kvalifikācijas uzturēšanas stundas. Savukārt, ja iesniegums tiek iesniegts jau 1.septembrī, lēmums par kvalifikācijas uzturēšanas atzīšanu tiks pieņemts 1.oktobrī un persona var vākt nepieciešamās kvalifikācijas uzturēšanas stundas tikai līdz 2026. gada 1.oktobrim.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr.: 67686024 vai rakstīt uz pasts@dvi.gov.lv.

Iesniegumi kvalifikācijas uzturēšanai iesniedzami:

  • Elektroniski parakstīts iesniegums: uz pasts@dvi.gov.lv vai izmantojot oficiālo E-adreses informācijas sistēmu;
  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums: pa pastu uz Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 vai ievietot Datu valsts inspekcijas 1. stāva pastkastītē Elijas ielā 17, Rīgā.

 

Image by katemangostaron Freepik