Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka visaptverošā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 2018. gada maijā izdeva Rokasgrāmatu par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (Handbook on European data protection law – 2018 edition)[1] .

Rokasgrāmatā sniegts pārskats par Eiropā un Eiropas Savienībā piemērojamajiem tiesiskajiem regulējumiem attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību, iekļaujot praktiskus piemērus, ilustrējot iespējamos scenārijus, kas radušies šajā jomā.

Rokasgrāmata pieejama - http://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law

Informatīvie materiāli par Vispārīgo datu aizsardzības regulu pieejami - https://www.dvi.gov.lv/lv/informativie-materiali-un-bukleti/

 

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter(@Datu_inspekcija).

 

[1] Rokas grāmata pieejama angļu valodā