Ziņas

Lai veicinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. iedaļā “Datu aizsardzības speciālists” noteikto prasību piemērošanu Latvijā, kā arī sabiedrības izpratni par personas datu aizsardzības speciālistu pienākumiem un tiesībām, Datu valsts inspekcija izstrādāja informatīvu materiālu pārziņiem par amata aprakstā iekļaujamo informāciju, ieceļot personas datu aizsardzības speciālistu.

Atgādinām, ka 2017.gada 6.decembrī Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas pārstāvji tikšanās laikā ar Latvijas Pašvaldību savienību un pašvaldību pārstāvjiem izrunāja vadlīniju izstrādes nepieciešamību personas datu aizsardzības speciālista amata aprakstam.

Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka izstrādātais informatīvais materiāls uzskatāms par vadlīnijām personas datu aizsardzības speciālistu amata apraksta saturam, nevis par izmantošanai gatavu amata apraksta formu.

Datu valsts inspekcija uzsver, ka par plānoto personas datu apstrādi atbildīgs ir pārzinis, līdz ar to, vērtējot Datu valsts inspekcijas informatīvo materiālu un ieteikumus, pārziņiem ir jāņem vērā savas veiktās personas datu apstrādes īpatnības, un nepieciešamības gadījumā, paredzot personas datu aizsardzības speciālistiem tādu uzdevumu izpildes pienākumu, kas atbilst katra pārziņa specifiskajiem personas datu apstrādes apstākļiem.

attēls

Avots: TeachPrivacy (https://teachprivacy.com/)