Datu aizsardzības speciālists Jaunumi
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā

Ar Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) 2021.gada 25.oktobra lēmumu Nr.3-2.2/57-DVI 2021.gada 4.novembrī paredzētais datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens (turpmāk – eksāmens) tika pārcelts uz nenoteiktu laiku un tika nolemts organizēt to ne vēlāk kā mēneša laikā pēc publisko pakalpojumu sniegšanas klātienē atjaunošanas.

Informējam, ka saskaņā ar Inspekcijas 2021.gada 10.decembra lēmumu Nr.3-2.2/62-DVI, eksāmens tiks organizēts 2022.gada 12.janvārī plkst.10.00.

Minētais lēmums ir paziņots oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2021/240.9

Inspekcija norāda, ka personām, kuras attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties eksāmenā un šos iemeslus var paredzēt jau šobrīd, nepieciešams iesniegt oficiālu iesniegumu līdz eksāmena norises dienai, ar lūgumu pārcelt dalību eksāmenā, norādot šo attaisnojošo iemeslu*.

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

  • Elektroniski parakstīts iesniegums: uz pasts@dvi.gov.lv vai izmantojot oficiālo E-adreses informācijas sistēmu;
  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums: pa pastu uz Elijas 17, Rīga, LV-1050 vai ievietot Inspekcijas 1.stāva pastkastītē.

Informējam, ka informācija par eksāmena norises vietu, precīzākām epidemioloģiskās drošības prasībām eksāmena laikā, kā arī attālināto konsultāciju par eksāmena norisi, tiks sniegta tuvākajā laikā.

 

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt Inspekcijai pa tālruni 67686024.

! Informējam, ka uz šo eksāmenu pieteikties vairs nav iespējams.

 

* Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz eksāmenu, viņam ir tiesības to kārtot nākamajā izsludinātajā eksāmena kārtošanas reizē un otrreiz maksājums par eksāmena kārtošanu nav jāveic. Līdz ar to, personām, kuras neparedzētu iemeslu dēļ neieradīsies uz eksāmenu, jāiesniedz iesniegumu, norādot neierašanās iemeslu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc eksāmena norises dienas, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 11. punktu.