Š.g. 11.jūlijā Datu valsts inspekcija noslēdza vienošanos par sadarbību ar Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju. Sadarbības mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un izpratni par personas datu aizsardzības jautājumiem Latvijā.