2016.gada 14.decembrī Avalon Hotel norisināsies konference “Personāla vadības izmaiņas vispārīgo datu aizsardzības regulu sagaidot”.

Konferences programma veidota, akcentējot būtiskākās tēmas, kas skar ikvienu darba devēju Latvijā, daloties pieredzē un sniedzot atbildes par gaidāmajām izmaiņām, saistošajiem pienākumiem personas datu aizsardzībā, praktiskajiem risinājumiem gan no administratīvā, gan no IT sistēmu un informācijas drošības viedokļa. Galvenais mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju, kā līdz 2018. gada 25. maijam sagatavoties Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

Konferences ietvaros ar savu prezentāciju uzstāsies arī Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova.

Sīkāka informācija pieejama šeit – Konferences programma