Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā

Datu valsts inspekcija informē, ka nākamais datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens tiks organizēts 2023. gada 5. jūlijā plkst. 10.00.

Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 5. jūnijs (ieskaitot)

Lai pieteiktos eksāmenam:

  1. Jāveic maksājums par dalību eksāmenā 188,78 EUR apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”.

Maksājums veicams, izmantojot internetbankas pārskaitījumu:

Maksa par pakalpojumu: 188,78 EUR

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90001037264

Saņēmējs: Datu valsts inspekcija

Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Kods: TRELLV22

Konts: Valsts Kase LV88TREL2190463002000

Maksājuma uzdevuma mērķī norādītEksāmena datums, pretendenta vārds, uzvārds, EKK 21399

  1. Datu valsts inspekcijai jāiesniedz Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 4. punktam atbilstošs iesniegums.

Iesniegums jāsagatavo uz zemāk pievienotās iesnieguma veidlapas un jānosūta Datu valsts inspekcijai:

  • Elektroniski parakstīts iesniegums: uz pasts@dvi.gov.lv vai izmantojot oficiālo E-adreses informācijas sistēmu;
  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums: pa pastu uz Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 vai ievietojot Datu valsts inspekcijas 1. stāva pastkastītē Elijas iela 17, Rīga.

Ja iesniegumā netiks norādīta informācija par veikto maksājumu, iesniegumam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments vai tā kopija (neapliecināts).

Iesnieguma veidlapa:

Eksāmena izsludināšanas pamatojums - Datu valsts inspekcijas 2023. gada 24. aprīļa lēmums Nr. 3-2.2/38-DVI, publicēts Latvijas Vēstneša 2023. gada 26. aprīļa laidienā Nr.81 (oficiālās publikācijas Nr. 2023/81.13).

Jautājumu gadījumos zvanīt Datu valsts inspekcijai par tālruni 67686024.

Darbinieks aizpilda veidlapu