Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē.

Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz inspekcijas oficiālo elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Datu valsts inspekcija dokumentus izsniedz, izsūtot tos pa pastu vai elektronisko pastu.

Telefoniskās konsultācijas tiek sniegtas pa tālruni darba dienās no plkst. 13:00 līdz 15:00. Konsultācijas tālruņa numurs – 67223131

Apmeklētājus Datu valsts inspekcijā klātienē pieņem, ja tas iepriekš saskaņots pa tālruni 67223131 vai elektronisko pastu info@dvi.gov.lv. Piesakoties vizītei, lūdzam sniegt šādu informāciju:
* vārds, uzvārds/ uzņēmums, kuru pārstāv,
* risināmā jautājuma izklāsts.

Datu valsts inspekcijas direktore apmeklētājus pieņem katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 15:00 līdz 16:30* pēc iepriekš sastādīta grafika, iepriekš piesakoties pa tālruni 67223131 vai pa elektronisko pastu info@dvi.gov.lv.

*Izņēmuma gadījumos Datu valsts inspekcijas direktores pieņemšanas laiks var tikt mainīts, par to iepriekš savlaicīgi sniedzot attiecīgu informāciju.

Kontaktinformācija

Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-11,
Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67 22 31 31
(Telefonkonsultācijas – 13.00-15.00)
Fakss: 67 22 35 56
E-pasts: info@dvi.gov.lv

Darba laiks*

P 8.00-12.00; 12.30-17.00
O 8.00-12.00; 12.30-17.30
T 8.00-12.00; 12.30-16.30
C 8.00-12.00; 12.30-16.30
P 8.00-12.00; 12.30-15.00
Telefonkonsultācijas – darba dienās 13.00-15.00
*Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu


 

Vides pieejamība

inv_asis_org  inv_org  rati_org

Tālrunis: 67223131

Daiga Avdejanova,
direktore
Tālr. 67223131

Lāsma Dilba,
direktores vietniece
Tālr. 67223131

Aleksandrs Novickis,
Drošības daļas vadītājs
Tālr. 67686085

Vita Reinšmite,
Administratīvās daļas vadītāja
Tālr. 67686090

Jānis Kāršenieks,
Pirmās uzraudzības daļas vadītājs
Tālr. 67686016

Olga Graudiņa,
Otrās uzraudzības daļas vadītāja
Tālr. 67686024

Stella Skutele,
grāmatvede
Tālr. 67686026