Vebinārs mikrouzņēmumu pārstāvjiem par VDAR pamatjautājumiem SMOOTH projekta ietvaros

Ievietots 04.06.2019. · sadaļā 1.lapa, SMOOTH jaunumi

Kā nodrošināt uzņēmuma personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR)? SMOOTH projekta partneri Funding Box Accelerator un Lēvenas Katoļu universitāti (Beļģija)piedāvā  bezmaksas vebināru mikrouzņēmumu pārstāvjiem. Šis tiešsaistes vebinārs sniegs ieskatu par VDAR galvenajiem aspektiem. Par vebināru SMOOTH projekts palīdzēs uzņēmumiem ieviest un nodrošināt atbilstību VDAR, radot un izveidojot..
Lasīt vairāk »

Par SMOOTH projekta mākoņplatformas izstrādi

Ievietots 31.05.2019. · sadaļā 1.lapa, SMOOTH jaunumi

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) kā viens no partneriem piedalās Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020″ (“Horizon 2020″) 2016.–2017. gada darba programmas projekta Nr. 786741“Mākoņplatforama mikrouzņēmumiem VDAR atbilstības nodrošināšanai” (“GDPR Compliance Cloud Platform for Micro Enterprises”) (akronīms – SMOOTH) īstenošanā. Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/smooth/ un https://cordis.europa.eu/project/rcn/214847_en.html . SMOOTH projekta ietvaros 2018.gadā tika..
Lasīt vairāk »

Par projektu H2020-DS-08-2017 SMOOTH Nr. 786741

Ievietots 31.05.2019. · sadaļā SMOOTH jaunumi

2018.gada 1. maijā tika uzsākta Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020″ (“Horizon 2020“) projektu konkursa Nr.H2020-DS-2016-2017 (Digital Security Focus Area), projekta Nr. 786741 “Mākoņplatforma mikrouzņēmumam Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR)  atbilstības nodrošināšanai” (GDPR Compliance Cloud Platform for Micro Enterprises”) īstenošana, lai atvieglotu Eiropas mikrouzņēmumiem nodrošināt atbilstību VDAR noteikumiem...
Lasīt vairāk »