Datu aizsardzības uzraudzības institūcijas pasaulē

Eiropas Savienības personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas

Eiropas Ekonomiskās zonas valstu institūcijas

Citas Eiropas personas datu aizsardzības institūcijas

Pasaules personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas

Last updated: 08.12.2014. 09:51