Jaunumi Ziņas
Lojalitates programa

Datu valsts inspekcija 2021.gada 16.aprīlī publicēja pirmo skaidrojumu rakstu sērijai “tiesības “tikt aizmirstam””, informējot par tiesību realizēšanu gadījumā, ja nolūks (mērķis), kuram iegūtie personas dati sasniegts.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.pants paredz vairākus nosacījumus, kad persona var realizēt tiesības “tikt aizmirstam” un viens no tiem – piekrišanas[1] savai personas datu apstrādei atsaukšana, ja nav cita likumīga pamata apstrādei.


Pie Datu valsts inspekcijas regulāri vēršas iedzīvotāji ar jautājumiem par tiesību realizēšanu gadījumos, kad lai saņemtu lojalitātes karti tie snieguši piekrišanu savu personas datu apstrādei, tomēr, sekojot līdzi savām ikdienas gaitām ir nolēmuši, ka vairs nevēlas izmantot lojalitātes programmu un vēlas atsaukt savu piekrišanu kā arī lūgt dzēst komersanta rīcībā esošo informāciju.

“Iegādājoties jaunu sadzīves tehniku, pakalpojuma sniedzējs piedāvāja iespēju saņemt klienta lojalitātes karti, ar kuras palīdzību katru reizi iegādājoties preci varu saņemt punktus, kurus pēc tam izmantot, lai saņemtu atlaidi nākamajam pirkumam, informāciju par aktuālākajiem piedāvājumiem un izpārdošanām. Lai saņemtu lojalitātes karti, man bija jāsniedz rakstveida piekrišana un jāievada informācija par sevi – vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, elektroniskā pasta adresi un kontakttālruni. Ņemot vērā, ka aktīvi sekoju līdzi tiešsaistē pieejamajiem piedāvājumiem, tad pirms iegādājos preci veicu cenu salīdzināšanu internetā – līdz ar to pēdējo trīs gadu laikā vairs neesmu veicis pirkumus pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.

Vai man ir tiesības vērsties pie pakalpojuma sniedzēja ar lūgumu anulēt manu lojalitātes karti un dzēst viņa rīcībā esošo informāciju, kas ir saistīta ar dalību lojalitātes programmā? Nevēlos vairs saņemt SMS un e-pastus par piedāvājumiem un izpārdošanām, kā arī atgādinājumus par neizlietotajiem lojalitātes punktiem.”

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.panta 1.punkta b) apakšpunkts paredz, ka pēc personas pieprasījuma “tiesības tik aizmirstam” var tik realizētas, ja personas atsauc sniegto piekrišanu personas datu apstrādei pie nosacījuma,  ja nav cita likumīga pamata turpināt personas datu apstrādi.

Līdz ar to Datu valsts inspekcija skaidro, ka šajā gadījumā Jūsu lūgums pakalpojuma sniedzējam aizmirst (dzēst) Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kontakttālruni un elektroniskā pasta adresi), kas saistīts ar dalību lojalitātes programmā būs pamatots, ja pakalpojuma sniedzējs dalību lojalitātes programmā (tai skaitā lojalitātes kartes saņemšanu) piedāvāja pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, nenorādot citu tiesisko pamatu personas datu apstrādei (katrā konkrētajā gadījumā informācijai par personas datu apstrādes tiesisko pamatu jābūt pieejamai komersanta organizētajā lojalitātes programmas “Lietošanas noteikumos” un/vai “Privātuma atrunā” (politikā)).

 


[1] Piekrišana kā tiesiskais pamats personas datu apstrādē darbojas, piemērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu vai 9.panta 2.punkta a) apakšpunktu.

Tiesības tikt aizmirstam